Background Image
Previous Page  22 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 108 Next Page
Page Background

20

KATILIM BANKALARI 2016

TÜRKİYE EKONOMİSİ

olmak üzere ihracata yönelik üretim yapan

sektörlerin artışı sürüklediği, diğer sektörlerin

ise artışı sınırladığı görülmektedir.

Anket göstergeleri, dördüncü çeyrekteki

toparlanmanın ılımlı olduğunu teyit ederken

ihracatçı sektörlerin göreli olarak daha iyi

durumda olduğu dikkat çekmektedir. Türk

lirasındaki değer kaybı eğiliminin talep

kompozisyonundaki bu değişimin devam

etmesine neden olabileceği düşünülmektedir.

Nitekim iç piyasaya yönelik üretim yapan

sektörlerde Ocak ayında gerçekleşen sipariş

azalışı iç talep için aşağı yönlü risklerin

varlığına işaret etmektedir.

Kamu tüketimindeki kuvvetli artış yurt içi

talebin temel sürükleyicisi olmuştur.

Harcamalar yöntemiyle GSYH verilerine

göre, 2016 yılı üçüncü çeyrekte turizm

gelirlerindeki kaybın belirginleşmesiyle

net ihracatın büyümeye olumsuz katkısı

artmıştır. Ayrıca, Temmuz ayında yaşanan

olumsuzlukların oluşturduğu belirsizlik

ortamının etkisiyle yurt içi talepte yavaşlama

kaydedilmiştir. Kamu tüketimindeki kuvvetli

artış yurt içi talebin temel sürükleyicisi

olmuş, inşaat yatırımlarındaki artış ise toplam

yatırımlardaki düşüşü sınırlamıştır.

Mevcut göstergeler, iktisadi faaliyetin

dördüncü çeyrekte dönemlik bazda

toparlandığına işaret etmektedir. Alınan

tedbirler ve uygulamaya konulan teşvikler

kredi kullanımını artırıp konut ve dayanıklı

mal talebini canlandırmış, hanehalkı nihai

tüketim harcamaları 2016 yılında bir önceki

yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre

%2,3 artmış, GSYH içindeki payı ise %59,5

olmuştur.

Harcama Yoluyla GSYH (%) (Zincirleme Hacim Endeksi, 2009=100)

2015

2016

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Kamu Tüketimi

-5,2 7,4 0,9 11,6 10,5 14,4 5,6 0,8

Özel Tüketim

6,2 6,9 3,7 5,4 0,9 4,1

-1,7 5,7

Sabit Sermaye Yatırımı

3,3 13,4 9,1 10,4 6,6 3,8 0,5 2,0

Mal ve Hizmet İhracatı

2,5 4,2 4,7 5,2 1,4 -1,9 -9,3 2,3

Mal ve Hizmet İthalatı

3,8 2,4 0,5 0,4 2,7 7,2 2,1

3,3

GSYH (harcama)

3,5 7,2 5,9 7,4 4,5 5,3 -1,3 3,5

Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı

İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler

Yıllık

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

İşgücüne Katılma Oranı (%)

46,5 47,4 47,6 48,3 50,5 51,3 52,0

Sivil İşgücü (Bin kişi)

24.594 25.594 26.141 27.047 28.786 29.678 30.535

Sivil İstihdam (Bin kişi)

21.858 23.266 23.937 24.601 25.933 26.621 27.205

Tarım

5.084 5.412 5.301 5.204 5.470 5.483 5.305

Tarım Dışı

16.774 17.854 18.636 19.397 20.463 21.138 21.900

Sanayi

4.615 4.842 4.903 5.101

5.315 5.332 5.296

Hizmetler (İnşaat dahil)

12.159 13.012 13.733 14.296 15.148 15.806 16.604

İşsiz (Bin kişi)

2.737 2.328 2.204 2.445 2.853 3.057 3.330

İşsizlik Oranı (%)

11,1

9,1

8,4 9,0 9,9 10,3 10,9

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%)

13,7 11,3 10,3 10,9 12,0 12,4 13,0

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (%)

19,9 16,8 15,8 17,1

17,9 18,5 19,6

İstihdamın Sektörel Dağılımı (% Pay)

Tarım

23,3 23,3 22,1

21,2 21,1

20,6 19,5

Tarım Dışı

76,7 76,7 77,9 78,8 78,9 79,4 80,5

Sanayi

21,1

20,8 20,5 20,7 20,5 20,0 19,5

Hizmetler

49,1

48,7 50,2 50,9 51,0 52,2 53,7

İnşaat

6,6 7,2

7,2

7,2 7,4 7,2

7,3

Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı