Background Image
Previous Page  23 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 108 Next Page
Page Background

21

KATILIM BANKALARI 2016

2016 yılında devletin nihai tüketim

harcamalarının GSYH içindeki payı %14,7,

sabit sermaye oluşumunun payı %29,8 olarak

kaydedilmiştir. Bir önceki yıl zincirlenmiş

hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim

harcamaları %7,3, gayrisafi sabit sermaye

oluşumu ise %3 artış göstermiştir.

Toplam ve tarım dışı işsizlik oranları iktisadi

faaliyetin ana eğilimindeki yavaşlama

doğrultusunda artış kaydetmiştir.

İşsizlik oranındaki artışta istihdam

eğilimindeki zayıflamaya ek olarak

işgücüne katılım oranındaki yükseliş de

etkili olmaktadır. 2016 yılının ilk on aylık

döneminde tarım dışı istihdamın zayıf

seyretmesinde sanayi istihdamındaki

gerileme belirleyici olmuştur. Bu dönemde,

inşaat sektörü tarım dışı istihdam artışına

katkı vermezken hizmetler sektörünün katkısı

sürmüştür.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı

yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılında bir

önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon

330 bin kişi olmuş, işsizlik oranı 0,6 puanlık

artış ile %10,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İşsizlik oranı erkeklerde 0,4 puanlık artışla

%9,6, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla %13,7

olmuştur. 15‑24 yaş grubunu içeren genç yaş

grubundaki ve 15‑64 yaş grubundaki artış

sırasıyla %19,6 ve %11,1 olarak kaydedilmiştir.

2016 yılında tarım sektöründe çalışan sayısı

178 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde

çalışan sayısı ise 763 bin kişi artmıştır.

İstihdam edilenlerin %19,5’i tarım, %19,5’i

sanayi, %7,3’ü inşaat, %53,7’si ise hizmetler

sektöründe yer almıştır. Bir önceki yıl ile

karşılaştırıldığında hizmet sektörünün

istihdam edilenler içindeki payı 1,5 puan,

inşaat sektörünün payı 0,1 puan artarken,

Talep Göstergeleri (Bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim)

2016

Ocak Şubat Mart Nis. Mayıs Haz.

Tem.

Ağu. Eylül Ekim Kasım Ara.

Elektrik Talebi

4,6 3,7 2,6 4,0 3,0 9,1

2,6 4,5 -2,6 2,8 5,2 4,0

Otomobil Satışı

-4,7 -0,6 3,7 -6,5 17,4 4,9 -29,0 -12,6 9,1

32,9 53,5 -5,5

Otomobil İhracatı

-20,4 17,4 3,0 6,7 66,0 11,6 33,2 44,5 17,1

26,5 46,3 44,9

Beyaz Eşya Satışı

11,4 11,6 9,1

-2,0 3,0 5,4 -6,7 6,6 0,1

-0,2 20,5 15,2

Beyaz Eşya İhracatı

5,2 9,7 10,2 9,3 15,3 8,6 -1,1

16,1

-0,7 9,1

12,1

5,9

Perakende Satış Hacmi Endeksi

(Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyat,

KDV dahil)

0,0 7,9 4,1

3,3 1,4 1,7 -3,1

0,2 0,9 -0,3 -2,0 -2,8

Gıda, İçecek, Tütün Satış Hacmi

3,3 6,5 5,7 3,3 2,8 0,8 -1,0 0,9 -3,6 1,4 -1,3

1,1

Gıda Dışı (Otomotiv yakıt hariç)

-0,7 7,9 4,4 5,1

1,4 2,2 -8,8 0,3

1,1

-1,0 -1,7 -0,4

Açılan Şirket Sayısı

6,9 16,5 17,4 -2,4 -3,8 -5,7 -34,3 -10,2 -29,1

3,5 1,3 -21,2

Kapanan Şirket Sayısı

-21,6 -21,6 -22,0 -32,0 -19,6 85,7 -41,2 -8,9 22,5 52,7 47,9 -5,5

Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı

tarım sektörünün payı 1,1 puan, sanayi

sektörünün payı 0,5 puan azalmıştır.

İşgücü 2016 yılında bir önceki yıla göre

857 bin kişi artarak 30 milyon 535 bin kişi,

işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak

%52 olarak gerçekleşmiştir. Erkeklerde

işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla

%72, kadınlarda ise 1 puanlık artışla %32,5

olmuştur.

İhracatın ithalatı karşılama

oranı 2015 Aralık ayında %69,4

iken, 2016 Aralık ayında %71,8’e

yükselmiştir.