İstanbul, 14 Temmuz 2021 - Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Amanie Akademi Sdn Bhd (AASB), İslami finans alanında profesyonel insan kapasitesi geliştirme programları hazırlanmasına yönelik olarak bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

Mutabakat Zaptı, TKBB Genel Sekreteri Sayın Osman Akyüz ve Amanie Academy Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Datuk Dr. Mohd Daud Bakar tarafından imzalandı. İmzaya TKBB’nin diğer önemli isimlerinden Bankacılık Hizmetleri Koordinatörü Dr. Saygın Sungur, Destek Hizmetleri Yöneticisi Halis Çelenk ve Uluslarası İlişkiler Yöneticisi Fatma Çınar da katıldı. 

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran 2020’de İstanbul’da düzenlenen 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Konferansı’nda yaptığı açıklamada,Katılım finansı ile İslami finans ve ekonomisinin kullanım araçları, krizlerle dolu mevcut finansal sisteme sağlam, sürdürülebilir ve yapısal bir alternatif sağlayacaktır.” söyleminde bulunmuştu. Bundan hareketle, TKBB ile Amanie Akademi arasındaki bu iş birliği, Türkiye'deki Katılım Finans ekosisteminin büyümesine katkı sağlayarak profesyonel insan kapasitesi geliştirme programları ve platformları ile Türkiye'nin en önemli İslami Finans Merkezi olması amaçlanmaktadır. Son yıllarda katılım bankalarının Türk bankacılık sektöründen almış olduğu pay giderek büyümekte ve pazar payı sürekli olarak artmaktadır. 

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından Şubat 2021’de açıklanan rapora göre, Aralık 2020 itibarıyla Türkiye’deki katılım bankacılığı aktifleri, toplam bankacılık aktiflerinin yaklaşık yüzde 7,2’sini oluşturduğu ve önümüzdeki beş yıl içerisinde yüzde 15’lik hedefin yakalanacağını belirtilmiştir. Katılım bankalarının 2020 yılında toplam aktifleri geçen 2019 yılına göre %54 oranında artmıştı.

Giriş konuşmasında İslami finans sektörünün zirvesine ulaşmakta en iyi bilgiye sahip olmanın önemini vurgulayan Sayın Osman Akyüz, Amanie Akademi’yi Türkiye’ye davet etti.

Sayın Datuk Dr. Mohd Daud Bakar ise “İslami Finans'ın yalnızca bir iş değil, aynı zamanda bir tutku olduğunu da ekleyerek, TKBB üyelerinin de desteği ile TKBB’nin himayesi ve liderliği ile birlikte Türkiye’de katılım finans alanında profesyonel eğitimin büyümesi konusunda büyük bir potansiyel ortaya çıkacaktır.” dedi.

Bu itibarla, yapılan işbirliğin hedeflerine hizmet etmek üzere İslami finans alanında yerel ve uluslararası programlar ile etkinlikler dizisinin oluşturulmasına başlanmıştır. 

 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Hakkında

Genel merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükmünce kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Bugün itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren altı katılım bankası TKBB’nin üyesidir.

TKBB’ nin amacı, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde bankacılık düzenlemeleri ile ilke ve kuralları doğrultusunda katılım bankalarının hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir.

 

 

Amanie Akademi Sdn Bhd Hakkında

Amanie Group'un yetenek geliştirme kolu olan Amanie Academy, düzenleyiciler, finans kurumları ve uygulayıcılar için bilgi ve becerileri artırmak adına İslami bankacılık ve finans konularında karma öğrenme çözümleri (çevrimiçi ve yüz yüze) sunuyor. Amanie Academy'nin misyonu, İslam finans alanında yenilikçiliği, sürekli öğrenim aracılığıyla geliştirmek. Amanie Academy'nin programları, katılımcıları İslami finans topluluklarına erişimlerini artırmaya teşvik ediyor.

Kardeş şirketi Amanie Advisors'ın Güneydoğu Asya, MENA, Avrupa, Rusya ve BDT ve Doğu Asya bölgelerini kapsayan dünya çapındaki deneyimi ve varlığı, uluslararası bakış açıları ve küresel en iyi uygulamalarla pratik öğrenme deneyimi sunabilmesiyle Amanie Academy önemli bir yetkinliğe sahiptir.Amanie Akademi, iş ortakları ve müşterileri ile sağlıklı ve güçlü ilişkiler kurarak onlara özel eğitim çözümleri sunuyor.