Background Image
Previous Page  14 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 108 Next Page
Page Background

12

KATILIM BANKALARI 2016

DÜNYA EKONOMİSİ

Mart ayına kadar uzattığı aylık 80 milyar

Euro’luk varlık alım programını, Mart ayından

sonra yıl sonuna kadar aylık 60 milyar

Euro olarak sürdüreceğini açıklamıştır.

Enflasyon hedeflerinden uzaklaşılması

halinde ECB’nin varlık alım programının

süresini ve büyüklüğünü değiştirebileceği

belirtilmiştir. Önümüzdeki dönemde

büyümeyi canlandırmak amacıyla ECB’nin

destekleyici para politikasını sürdüreceği

tahmin edilmektedir.

İtalya’da 4 Aralık 2016 tarihinde yapılan

anayasa referandumu reddedilmiştir. İtalya

Başbakanı Renzi’nin önerdiği anayasa

paketinin referandumda %59 oy ile

reddedilmesi sonrası Renzi istifa etmiştir.

Bu gelişme, Avrupa’da belirsizliği artıran bir

etken olarak değerlendirilmiştir.

IMF tahminlerine göre, Euro Bölgesinde

büyümenin 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla

%1,7 ve %1,6 olacağı öngörülmektedir.

Önümüzdeki iki yıl içerisinde artan ABD

talebinin ihracata olumlu katkı vermesi

beklenirken, Birleşik Krallık kaynaklı talep

azalması ve Birliğin geleceğine ilişkin

belirsizlik büyüme beklentilerini bozmaktadır.

Mali alanın doğru şekilde kullanımı hem Birlik

açısından hem de küresel ekonomi açısından

düşük büyümeden çıkış anlamında önem arz

etmektedir.

Bir taraftan bölgedeki ekonomik sıkıntılar,

diğer taraftan 2004 yılından sonra yeni üye

olan ülkelerin adaptasyon süreci, AB’nin

geleceği hakkında karamsarlığa neden

olmuştur. Ekonomideki sorunlar yanında

göçmenler konusundaki farklı fikirler ve

yükselen milliyetçilik barış projesi olan

Birliği politik açıdan da zorlamaktadır. Birlik

içindeki politik belirsizliğe ek olarak finansal

piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmanın

güven, kredi ve yatırımlar kanalıyla reel

ekonomiyi çok hızlı bir şekilde olumsuz

etkileme ihtimali yüksektir. Diğer taraftan,

kısa vadeli tahvil faizlerinde öngörülmeyen

bir artış, sorunlu kamu maliyesine sahip

ülkelerde borç krizinin tekrarlanmasına

neden olabilecektir.

Dolayısıyla AB hem ekonomik hem de

iç siyasi sorunlarla mücadele etmek

durumundadır. Bu durum, Birliğin dünya

ekonomisindeki sorunların çözümüne katkı

vermesini güçleştirecektir.

Japonya’nın 2016 yılı büyüme oranı %1

olmuştur.

Yıllıklandırılmış bazda daha önce %2,2 olarak

açıklanan Japon ekonomisi büyüme oranı,

2016 yılında %1 olarak kaydedilmiştir. Söz

konusu yavaşlamanın nedenleri arasında,

özel sektör yatırımları ve stoklarındaki düşüş,

zayıflayan ihracat faaliyetleri ve işgücü

azalması bulunmaktadır. Kişisel tüketim

harcamaları %0,3 oranında artışla büyümeye

katkı sağlamakla birlikte, artan yurt dışı

belirsizliklerin etkisiyle yatırımlar %0,4

daralmıştır.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), 2016 yılı Eylül

ayında getiri eğrisini kontrol edeceği yolunda

OECD tahminlerine göre, Euro

Bölgesinde büyümenin 2017 ve

2018 yıllarında sırasıyla %1,6 ve

%1,7 olacağı öngörülmektedir.

130

120

110

100

90

80

70

60

51

40

30

20

200

160

120

80

40

0

ABD doları/Varil

2013

2014

2015

2016

2017

Kaynak: Fed

Ham Petrol Fiyatı (Brent)

Kaynak: IMF

2011

2012

2013

2014

2015

2018

Aralık

2017

2016

Emtia Fiyatları Endeksi

Spot Petrol Fiyatı Ortalaması

Gıda

Metaller