• TKBB 20. Olağan Genel Kurul
  Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

 • Şer'i Standartlar ve
  Operasyonel Gereklilikler
  Yayımlandı


 • Katılım Bankaları 2020 Sektör Raporu
  Yayımlandı

 • Katılım Finans Dergisi 25. Sayısı Çıktı
 • Türkiye’de Katılım Bankacılığı El Kitabı
  Yayımlandı

 • TKBB ve Bahreyn Bankacılık ve
  Finans Enstitüsü (BIBF)
  arasında mutabakat zaptı imzalandı.

 • Türkiye Katılım Bankacılığı
  Strateji Güncelleme Raporu 2021-2025
  Yayımlandı

 • TKBB ve Cibuti arasında
  mutabakat zaptı imzalandı.

 • BM Kalkınma Programı
  ve TKBB mutabakat zaptı imzaladı.

Temel Katılım Bankacılığı Verileri

Katılım Bankalarının
494.218
377.047
269.936

- Rakamlar Milyon TL cinsinden hesaplanmıştır.
- Rakam yanındaki oklar yıl sonuna göre değişimi gösterir.