Background Image
Previous Page  16 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 108 Next Page
Page Background

14

KATILIM BANKALARI 2016

eğilimi sergilemektedir. 2016 yılının ikinci

yarısında, sanayi sektöründeki ivme kaybına

karşılık, hizmetler sektörünün sürüklediği

bir dönem yaşanmıştır. Çin ekonomisi 2016

yılında %6,7 oranında büyüyerek %6,5‑7

bandındaki büyüme hedefine uygun bir

performans göstermiştir.

Söz konusu büyümede, Çin Merkez

Bankası’nın likiditeyi artırıcı hamleleri,

konut alımlarının kolaylaştırılması ve

kamu harcamaları ile ekonomik aktivitenin

desteklenmesi önemli rol oynamıştır. Çin

Hükümeti’nin 2017 için büyüme beklentisi

%6,5 düzeyindedir.

Çin ekonomisindeki yapısal dönüşüm,

büyümenin sürükleyicisi olarak öne

çıkan tüketim harcamalarındaki artıştan

izlenebilmektedir.

Ancak özel tüketimin önümüzdeki dönemde

benzer hızla artamayacağına ilişkin kaygılar

büyümenin sürdürülebilirliğini tehdit

etmektedir. Bazı sektörlerdeki kapasite

fazlasını azaltmaya yönelik tedbirlerden

söz konusu sektörlerde ücret artışlarının

ve akabinde toplam tüketimin olumsuz

etkilenmesi muhtemeldir.

Çin’in 2016 yılının başından itibaren

şirketler kesimi borçluluğunu, konut

stokunu ve atıl kapasiteyi azaltmaya

yönelik çabaları dikkat çekmektedir

.

Şirketler kesiminin borç stokunun milli gelire

oranı %160 düzeyinde sabitlenirken, hane

halklarının ve kamu kesiminin borçluluğu

artmıştır.

Çin’de üretici fiyatları bir önceki yılın aynı

dönemine kıyasla %6,9 oranında artmıştır.

Böylece, ülkede üretici fiyatları enflasyonu

art arda beşinci ayında da artarak Ağustos

2011’den bu yana en yüksek seviyesinde

gerçekleşmiştir. Enflasyondaki yükselişin

genele yayıldığı görülürken, fiyat artışlarının

petrol, kömür ve demir çelik sektörlerinde

belirginleşmesi dikkat çekmektedir.

DÜNYA EKONOMİSİ

Kaynak: IMF

2011

2012

2013

2014

2015

2017

Şubat

2017

2016

Dünya Ticareti, Endüstriyel Üretim ve Satın Alma PMI Endeksi

Endüstriyel Üretim

Satınalma PMI Endeksi

Dünya Ticaret Hacmi