Background Image
Previous Page  18 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 108 Next Page
Page Background

16

KATILIM BANKALARI 2016

DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya’da, petrol fiyatlarındaki düşüş ve

yaptırımların etkisiyle geçtiğimiz yıl %12,9

olarak gerçekleşen enflasyon, 2016 yılında

hükümetin beklentileri doğrultusunda

düşmeye devam etmiştir. Ekimde %6,1

seviyesinde olan yıllık enflasyon, Kasım

ayında %5,8’e gerilemiş, yıl sonunda %7,0

olarak kaydedilmiştir.

Rusya, OPEC’in petrol arzını azaltma

kararından sonra, petrol piyasasını

istikrara kavuşturmak için istekli olduğunu

duyurmuştur. Rus hükümeti şu anda rekor

seviyelerde olan 11 milyon varillik günlük

petrol üretiminin, 2017 yılının ilk yarısında

aşamalı bir şekilde azalacağını ifade etmiştir.

Ancak, petrol üretiminde özel sektörün

kısmi kontrolünün bulunduğu Rusya’da bu

uygulamanın bazı sıkıntıları da beraberinde

getirebileceği düşünülmektedir.

Hindistan ekonomisi 2016 yılında dünya

geneline oranla daha yüksek büyüme hızına

ulaşmıştır.

Kamu çalışanlarının artan ücretlerinin

uyardığı toplam talebin ve vergi alanındaki

yapısal reformların tetiklediği yatırımların

etkisiyle, Hindistan’da GSYH yılın üçüncü

çeyreğinde %7,3 oranında artmıştır.

Aynı dönemde büyümeye verilen katkı;

tüketim harcamalarından 4,81 puan, kamu

harcamalarından 1,8 puan, net ihracattan

2,3 puan, stok değişiminden 1,6 puan

olurken, yatırımların 2,6 puanlık negatif

etkisi olmuştur. Yıl sonu itibarıyla ulaştığı

%6,8’lik oran, Hindistan’ın en hızlı büyüyen

ekonomiler arasında yer almasını sağlamıştır.

Başbakan Modi hükümeti, 8 Kasım 2016

tarihinde 500 Rupi ve 1.000 Rupi değerindeki

banknotları tedavülden kaldırdığını ve yeni

500’lük ve 2.000’lik banknotların tedavüle

çıkacağını duyurmuştur. Hükümet bu karar

ile kara para ve illegal yollardan kazanılan

para ile mücadele etmeyi hedeflemektedir.

Nakit paranın yoğun olarak kullanıldığı

Hindistan ekonomisinde %12 düzeyinde

olan kullanımdaki nakit paranın milli gelire

oranı %5 olan OECD ortalamasının oldukça

üzerindedir. Hükümetin aldığı kararın, kısa

vadede büyümeyi olumsuz etkileyeceği,

ancak uzun vadede ekonominin kazançlı

çıkacağı düşünülmektedir.

Hindistan’da gıda fiyatlarındaki gerilemenin

etkisi ile tüketici fiyatları enflasyonu

azalmaya devam ederek %4,9 seviyesinde

gerçekleşmiştir. Enflasyon baskısının azalması

sonrasında Hindistan Merkez Bankası

büyümeyi desteklemek amacıyla repo faiz

oranını 175 baz puan indirmiş, Aralık ayı

toplantısında politika faiz oranını 2011 sonrası

en düşük düzey olan %6,25 düzeyinde tutma

kararı almıştır.

2017 Yılı İçin Küresel Görünüm, Beklentiler

ve Riskler

Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizlik

2011 yılından beri en yüksek seviyelerine

ulaşmıştır.

Son finansal krizden bu yana küresel iktisadi

faaliyetin halen zayıf seyrediyor olması

nedeniyle, birçok ülkede politik zeminin

değişime uğradığı görülmektedir.

Rusya’da, petrol fiyatlarındaki

düşüş ve yaptırımların etkisiyle

geçtiğimiz yıl %12,9 olarak

gerçekleşen enflasyon, 2016

yılında hükümetin beklentileri

doğrultusunda düşmeye

devam etmiştir. Ekimde

%6,1 seviyesinde olan yıllık

enflasyon, Kasım ayında %5,8’e

gerilemiş, yıl sonunda %7,0

olarak kaydedilmiştir.