Background Image
Previous Page  20 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 108 Next Page
Page Background

18

KATILIM BANKALARI 2016

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Olumsuz küresel konjonktüre rağmen gelişme devam ediyor

2016 yılında Türkiye hem siyasi hem de

ekonomik boyutta oldukça zorlu sorunlarla

karşılaşmıştır.

Türkiye ekonomisi 2016 yılını, olumsuz

küresel gelişmeler, zorlu Orta Doğu koşulları

ve Rusya ile yaşanan krizin gölgesinde

geçirmiştir. Bunlara ilave olarak Fetö terör

örgütünün 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği

darbe girişimi ve ardından devlet ve

ülkenin bekası için uygulanmak durumunda

kalınan olağanüstü hal ile karşılaşılmıştır.

Bu kadar olumsuzluğun bir arada

görülmesi, kaçınılmaz olarak ekonomik

faaliyetlerin olağan akışında gerçekleşmesini

engellemiştir.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2016 yılında

%2,9 artmıştır.

Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği zorlu

sürece, iç-ulusal dinamikler kadar küresel

dinamikler de katkı yapmıştır. Ekonomik

faaliyetlerdeki gelişmenin en somut

göstergesi olan büyüme hızı, böylesi olumsuz

konjonktüre rağmen gelişmeye devam

etmiştir.

2016 yılının üçüncü çeyreğinde TÜİK

tarafından ulusal gelir hesaplarında yapılan

revizyon paralelinde gayrisafi yurt içi

hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi

olarak (2009=100), 2016 yılının dördüncü

çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine

göre %3,5 artmış, cari fiyatlarla 734 milyar

393 milyon TL olmuştur.

Üretim yöntemine göre dört dönem

toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş

hacim endeksiyle 2016 yılında bir önceki yıla

göre %2,9 artış göstermiştir. Cari fiyatlarla

GSYH, 2016 yılında bir önceki yıla göre

%10,8 artarak 2 trilyon 590 milyar 517 milyon

TL’ye yükselmiştir. Gayrisafi yurt içi hasılayı

oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2016

yılında tarım sektörünün toplam katma

değerinin, zincirlenmiş hacim endeksi olarak

%4,1 azaldığı, sanayi sektörünün ve inşaat

sektörünün toplam katma değerlerinin

sırasıyla %4,5 ve %7,2 arttığı, hizmetler

sektörünün toplam katma değerinin ise %0,8

oranında düştüğü görülmektedir.

2016 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla

32.676 TL (10.807 ABD doları) olarak

hesaplanmıştır.

Ekonomik faaliyetlerdeki

gelişmenin en somut göstergesi

olan büyüme hızı, böylesi

olumsuz konjonktüre rağmen

gelişmeye devam etmiştir.

Büyümedeki yıllık ve dönemlik bazdaki

daralmanın sektörlerin geneline yayıldığı

görülmektedir.

İktisadi faaliyet, yılın üçüncü çeyreğinde

zayıf gerçekleşmiştir. Bu dönemde, turizm

gelirlerindeki düşüşün olumsuz etkileri

belirginleşmiş; bu durumun doğrudan

ve dolaylı etkileri, hizmet ve sanayi

sektörlerinde faaliyeti yavaşlatmıştır. Buna ek

olarak, Temmuz ayı ortasındaki gelişmelerin

ve uzatılan bayram tatillerinin neden olduğu

iş günü kayıplarının da sektörlerin genelini

olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Normal

takvim etkilerine ek olarak, söz konusu iş

günü kayıplarının da etkileri dışlandığında

GSYH Büyüme Verileri

Yıl

GSYH

(Cari fiyatlarla

milyon TL)

Cari Değişim (%) Büyüme Hızı (%) Kişi Başına GSYH

(ABD doları)

2010

1.160.014

16,1

8,5

10.560

2011

1.394.477

20,2

11,1

11.205

2012

1.569.672

12,6

4,8

11.588

2013

1.809.713

15,3

8,5

12.480

2014

2.044.466

13,0

5,2

12.112

2015

2.337.530

14,3

6,1

11.014

2016

2.590.517

10,8

2,9

10.807

Kaynak: TÜİK

üçüncü çeyrekte iktisadi faaliyetin yıllık

bazda daralma yerine sınırlı bir büyüme

kaydettiği, dönemlik bazdaki daralmanın ise

daha sınırlı olduğu tahmin edilmektedir.

Ekim ve Kasım aylarına ait sanayi üretimi

gerçekleşmeleri üçüncü çeyrekteki sert

düşüşün geçici olduğuna ve son çeyrekte

telafi edildiğine işaret etmektedir. Son

çeyrekte, sanayi üretimi ana eğilimi, üçüncü

çeyrekteki iş günü kayıplarının telafi

edilmesine bağlı teknik toparlanma haricinde

ılımlı bir artış göstermektedir. Ancak,

bu dönemdeki artışın sektörler geneline

yayılmadığı dikkat çekmektedir. Taşıt başta