Background Image
Previous Page  6 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 108 Next Page
Page Background

4

KATILIM BANKALARI 2016

BAŞKAN’IN SUNUŞU

“Katılım bankacılığı ekosistemi gelişiyor”

BDDK bünyesinde bulunan

Uygulama III Dairesi, faizsiz

finans ve özellikle katılım

bankacılığı konusunda önemli

bir ihtiyaca cevap vermektedir.

İlgili diğer kamu kurumlarının

da benzeri birimler

oluşturmaları yönünde Türkiye

Katılım Bankacılığı Strateji

Belgemizde tavsiye eylem

adımları yer almaktadır.

Konvansiyonel bankacılıktan

farklı özellikleri bulunan katılım

bankacılığının kendine has

bir ekosisteme sahip olması

kaçınılmazdır. Bunların başında

faizsiz bankacılık standartları

gelmektedir. Bu standartlar

yapılan bankacılığın, esas ve

ilkelerinin alındığı İslam dinine

uygun yapılıp yapılmadığının

düzenlenmesi ve denetlenmesi

ile ilgilidir.

Katılım bankacılığı faizsiz bankacılık ilkeleri

üzerine kurulmuş kendine has özellikleri olan

bir bankacılık modelidir. Faiz yasağından

başlayarak, reel ekonomiye, ekonomik

faaliyetlere dayalı olmak, belirsizliğe, aşırı risk

ve spekülasyona karşı olmak, risk paylaşımı

esasını benimsemek, toplum için zararlı

iş ve maddelerle ilgili bankacılık hizmeti

sunmamak gibi temel özellikleri bulunmakta,

bu temel özellikler katılım bankacılığını

sağlam ve etik bankacılık konumuna

yerleştirmektedir. Çünkü bu tür özellikler

aktifi ve pasifi itibariyle sağlam bir bankacılık

modeli ortaya çıkarmaktadır. 2008 yılındaki

global kriz, bankacılık ve finansal işlemlerin

reel ekonomiden koparak büyük bir balon

yaratması, kötü risk yönetimi ve belirsizliğin

bir türü olan ve katılım bankacılığının kabul

etmediği (değişken faizli) konut kredilerinin

%70’lik bölümünün ödenmemesi sonucunda

ortaya çıkmıştır. Şayet reel ekonomiye

bağlılık, sabit getirili kredi sistemi ve

alacak satışının yasak olduğu bir finans

sistemi uygulanmış olsa idi, bu kriz bu

ölçüde olmazdı ve fazlaca tahribata maruz

kalınmadan atlatılabilirdi.

Konvansiyonel bankacılıktan farklı

özellikleri bulunan katılım bankacılığının

kendine has bir ekosisteme sahip olması

kaçınılmazdır. Bunların başında faizsiz

bankacılık standartları gelmektedir. Bu

standartlar yapılan bankacılığın, esas ve

ilkelerinin alındığı İslam dinine uygun

yapılıp yapılmadığının düzenlenmesi ve

denetlenmesi ile ilgilidir. Bunlar a) Körfez

(Bahreyn) kökenli AAOIFI (İslami Finansal

Kuruluşlar Denetim ve Muhasebe Standartları

Kuruluşu) ile b) Uzak Doğu (Malezya) kökenli

IFSB (İslami Finansal Hizmetler Kurulu)’dur.

Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar kendi

bağımsız danışma kurullarına sahip olup

Körfez ve Uzak Doğu prensiplerine göre

görüş bildirip bildirmeme özgürlüğüne

sahiptirler. Ancak bu standartlardan da

yararlandıklarını, ayrıca birliğimiz bünyesinde

bulunan danışma komitesinin de Türk

standartlarını oluşturmaya başladığını

söyleyebiliriz. Diğer taraftan ülkemizin

daha yakından izlediği AAOIFI’nin Faizsiz

Finans Standartlarının Türkçeye tercümesini

başlatmış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra

Muhasebe, Denetim ve Kurumsal Yönetişim

Standartlarının da tercüme edilmesi yolunda

epey mesafe kat’ edildiğini söyleyebilirim.

Belirtilen özellikleri nedeniyle çeşitli kamu

kuruluşlarından desteğe ihtiyacı olan

katılım bankacılığı bu desteği geç de olsa

bulmuştur. Örneğin ülkemizin bankacılık

otoritesi olan Bankacılık Düzenleme ve

Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde

bulunan Uygulama III Dairesi, faizsiz finans

ve özellikle katılım bankacılığı konusunda

önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. İlgili

diğer kamu kurumlarının da benzeri birimler

oluşturmaları yönünde Türkiye Katılım

Bankacılığı Strateji Belgemizde tavsiye eylem

adımları yer almaktadır. Hazine Müsteşarlığı

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü,

özellikle Sukuk ihracı konusunda şimdiye

kadar önemli başarılara imza atmış toplam

Sukuk’ların %63’ünü tek başına ihraç etmiştir.

Aynı zamanda sektörün likidite sorununa

da dolaylı olarak büyük ölçüde çözüm

getirmiştir.

Melikşah UTKU

TKBB Başkanı