TKBB, Bankacılık Sektörü Tüm Yükümlülüklerini Karşılayabilecek Güçte

24.05.2023
 • Türkiye Katılım Bankaları Birliği, bankacılık sektörü tüm yükümlülüklerini karşılayabilecek güçte olduğunu bildirdi. 

  TKBB'den yapılan açıklamada, Ülkemizde bankacılık sektörünün yüksek bir likidite, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliğine sahip olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Sektörün 17 Mayıs 2023 tarihi itibariyle 427 milyar TL likit varlığı, 110 milyar Dolar yabancı para likit varlığı bulunmaktadır. Likidite oranı yüzde 160 ile diğer göstergelere benzer şekilde uluslararası ortalamalar düzeyindedir. Bankacılık sektörü tüm yükümlülüklerini karşılayabilecek güçtedir." denildi.

  Açıklamada şöyle devam edildi:

  "Bugüne kadar çok sayıda iç ve dış kaynaklı şoklara dayanıklılık gösteren bankacılık sektörü sağlam bir yapıdadır, faaliyetlerinin tümü kayıt altındadır ve sürekli denetime tabidir. Sektör Türkiye ekonomisinin gücüne inanmakta, gücünü ekonomiden almakta, sağlıklı bir bilanço ile ekonomiye destek olmaktadır.

  Bankacılık sektöründe güvenin korunması hepimizin görev ve sorumluluğunda olmalıdır. Bankacılıkla ilgili konuların siyaset üstü tutulması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sektörün güvenirliliğine zarar verebilecek gerçeği yansıtamayan spekülatif açıklamalara asla itibar edilmemelidir.

  Müşterilerimizin sektöre duydukları güvenden dolayı teşekkür ederiz."