TKBB, Türkiye’nin En Köklü Akademik Kurumlarından Biri Olan Marmara Üniversitesi ile Toplantı Gerçekleştirdi

21.06.2022
  • Üniversiteler ile ortak çalışmaları önemseyen TKBB, üniversite bünyesinde yer alan ve Türkiye’nin İslami Finans alanında kurulan ilk enstitüsü olma özelliğini taşıyan Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü’nü (MÜİSEF) 15 Haziran’da, Birlik merkezinde ağırladı.

    Gerçekleştirilen toplantı, kurumlar arasında imzalanan anlaşma kapsamında katılım bankacılığı sektörünün geliştirilmeye ihtiyaç duyulan konularının tespit edilmesi ve ortak stratejik faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. 

    Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın ve enstitü öğretim üyeleri ile TKBB Genel Sekreter Vekili İsmail Vural’ın birlikte çalışma komiteleri oluşturmalarına ve komitelerin akademik yetkinlik ile sektör tecrübesini birleştirecek iş birliği modellerini değerlendirmesi kararlaştırıldı.

    TKBB Genel Sekreter Vekili İsmail Vural, bankacılık, finans, ekonomi gibi çeşitli konularda enstitüyle iş birliğini ve daha önce düzenlenen müşterek sertifika programlarının devamlılığının sağlanmasını önemsediklerini aktardı.

    Ayrıca MÜİSEF toplantıda, bünyelerinde oluşturdukları komisyonlar hakkından sunum gerçekleştirdi. Sunumda; finansal sistemin yön değiştirici bir döneme girdiği ve bu anlamda özellikle sektörün mesleki ilke ve standartlarının oluşturulması, mevzuat, yönetişim, eğitim, raporlama, ürün geliştirme ve sürdürülebilirlik konularında ihtiyaçların tespit edilmesinin önemine de vurgu yapıldı. Bu konular hakkında enstitü ile TKBB’nin ortak payda da buluşarak, yol haritası belirlemesinin gerekliliğinin altı çizildi