Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden:

Katılım Bankaları Tarafından Sağlanacak Bireysel Finansman Desteğinde Uygulanacak Kâr PayıOranlarına İlişkin İlan ve Reklâmlarda Uyulması Gereken İlkeler

(28/10/2009 tarih ve 113 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.)

Katılım bankaları tarafından sağlanacak bireysel finansmanlarda uygulanacak kâr payı oranlarına ilişkin yayımlanacak yazılı ve görsel ilan ve reklamlarda; tüketiciyi doğru bilgilendirmek, tüketici açısından karşılaştırma yapılmasına imkan vermek üzere, örnek vade ve örnek fon tutarı için yıllık toplam kâr payı maliyetini belirtmek üzere, aşağıdaki Yıllık Toplam Kâr Payı Maliyeti Tablosu kullanılır.

Yıllık toplam kâr payı maliyeti hesaplamasında akdi kâr payı oranı, dosya, tahsis, kullandırım, haberleşme, istihbarat ve benzeri ad altında banka birimlerince icra edilen operasyonlar için alınan ücret veya komisyonlar ile kâr payı indirimi için talep edilen ek komisyonlar ve bunlara ilişkin yasal yükümlülükler yer alır.

Bireysel müşterinin risk özelliklerine, finansman konusu menkul ya da gayrimenkulün niteliklerine göre değişkenlik gösteren ekspertiz, ipotek ve sigorta hizmetleri için alınan ücretler yıllık toplam kâr payı maliyeti hesaplamasında yer almaz.

Yukarıdaki ilkeler 01/01/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yıllık Toplam Kâr Payı Maliyeti Tablosu

Finansman

Tutarı

(TL)

Finansman

Vadesi

(Ay)

Alınacak Ücret ve Komisyonlar

Alınacak Ücret ve Komisyonlar Dahil Yıllık Toplam Kâr Payı (%)

-

-

-

-


Açıklama :

(1) Bu tablonun dipnotlarında, varsa ekspertiz, ipotek ve sigorta hizmetleri için alınan ücretlerin dahil edilmemiş olduğu belirtilecektir.

(2) İlan edilen kâr payı oranının belirli bir koşula bağlanması halinde, koşulun yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yıllık toplam kâr payı oranı da ayrıca belirtilecektir.