Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Uygulamaları ve 2008 Küresel Finans Krizi Sürecinde Faizsiz Bankaların Performansı Üzerine Bir Analiz - Fatih BİLGE - Düzce Üniversitesi - 2015

albaraka
kuveyttürk
türkiyefinans
vakifkatilim
ziraatkatilim