İstanbul, 31/01/2009

ETİK KOMİSYONU 2008 YILI RAPORU

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ ETİK KOMİSYONU,
13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesine dayanılarak düzenlenen  “TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ ETİK KOMİSYONUNUN OLUŞUMU, GÖREV, ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI” nın  “Komisyonun Oluşumu ve Toplanması” başlıklı 5 inci maddesi uyarınca ve her katılım bankasından 1 kişi olmak  üzere, 26/03/2008 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında  seçilmiş 4 kişiden oluşmaktadır.

Etik Komisyon Üyelerimizin adları,  bankaları ve unvanları aşağıda sunulmuştur.

Adı ve Soyadı       Bankası Banka Unvanı

Komisyondaki Unvanı

Fahrettin YAHŞİ

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Genel Müdür Baş  Yardımcısı

Başkan

Mehmet Ali AKBEN

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Genel Müdür Yardımcısı

Başkan Vekili

Ahmet KARACA

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Genel Müdür Yardımcısı

Üye

Yusuf İzzettin İMRE

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

Genel Müdür Yardımcısı

Üye


Birliğimiz Etik Komisyonuna 2008 yılında gerek bankalardan gerekse müşterilerden herhangi bir talep veya şikayet ulaşmamıştır.

2009 yılında, etik kültürünün geliştirilmesi ve etik dışı davranışların önlenmesinin en önemli unsuru olan etik eğitiminin yaygın ve sürdürülebilir biçimde uygulanması ve buna ilişkin stratejinin oluşturulması amacıyla gerekli çalışmaların  yapılması kararlaştırılmıştır.