B.K.K. No

2004/7735

Resmi Gazete No

25554

Resmi Gazete Tarihi

15/08/2004

Bakanlar Kurulundan:

Kaynak Kullanimini Destekleme Fonu Kesintileri Hakkindaki Kararin Yürürlüge Konulmasi Hakkinda 2004/7735 Sayili Karar

Karar Sayisi : 2004/7735
Kaynak Kullanimini Destekleme Fonu kesintileri hakkindaki ekli Kararin yürürlüge konulmasi; Maliye Bakanligi'nin 10/8/2004 tarihli ve 037066 sayili yazisi üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayili Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) fikrasina göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/8/2004 tarihinde kararlastirilmistir.

10/8/2004 Tarihli ve 2004/7735 Sayili Kararnamenin Eki KARAR

Madde 1- Bankalar ve finansman sirketlerince kullandirilan tüketici kredilerinde (gerçek kisilere ticari amaçla kullanilmamak kaydiyla kullandirilan krediler) Kaynak Kullanimini Destekleme Fonu kesintisi orani, %15 olarak tespit edilmistir.
Madde 2- Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakani yürütür.