Taşınmazlar Üzerine Rehin Hakkı Kurulabilecek Yabancı Paralar Hakkında 2002/3813 Sayılı Karar (RG: 23/03/2002-24704)

albaraka
kuveyttürk
türkiyefinans
vakifkatilim
ziraatkatilim