Bağış

  • Birliğimiz ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) arasında 26 Aralık 2018 tarihinde bağış protokolü imzalanmıştır. İmzalanan bağış protokolü çerçevesinde; TKBB tarafından Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1194 metrekare sahalı gayrimenkulün 6.500.000 TL bedelle satın alınarak TDV’na bağış yapılmıştır. Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu olarak tahsis edilecek gayrimenkulün adı “Türkiye Diyanet Vakfı- Abdullah Tivnikli Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu” olmuştur.