Basın Bültenleri > Katılım Bankacılığının Önü Açık > Katılım Bankacılığının Önü Açık

> >

Basın Bültenleri > Katılım Bankacılığının Önü Açık

>

Arkadaşıma gönder

Beğen / Favorilere Ekle

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
“Faizsiz Finans Sektörünün çalışmalarını kamu olarak destekliyoruz.”
 


Türkiye Katılım Bankaları Birliği 15. Genel Kurulu, T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in katılımıyla gerçekleşti.

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Çelik, Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Fahrettin Yahşi,  Asya Katılım Bankası Genel Müdürü Abdullah Güzeldülger, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş ve katılım bankalarının üst düzey yöneticileri de toplantıda yer aldılar.

TKBB Başkanı Osman Çelik “Katılım Bankacılığı sektörü büyümesini sürdürüyor”

Genel Kurul, TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik’ in konuşmasıyla başladı. Çelik konuşmasının başında “Katılım Bankacılığı sektörü 2015 yılında temel bilanço kalemlerinde büyümesine devam etmiştir. Aktiflerimiz 2015 yılında %15,2 artarak 120,2 milyar TL’ye yükselirken, pazar payımız %5,1 olarak gerçekleşmiştir. Nakdi kullandırılan fonlarımız %14,8 artışla 81 milyar TL’ye, toplanan fonlarımız ise%13,3 artışla 75,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu kalemlerde pazar payımız sırasıyla %5,3 ve %5.7 olarak gerçekleşmiştir. Öz kaynaklarımız %10 artışla 10,6 milyar TL’ye yükselmiştir. Sektörümüze iki yeni kamu katılım bankasının giriş yapmasıyla banka sayımız 6’ya yükselmiştir. Şu anda 1.100’e ulaşmış şube sayısı ve 16.000’in üzerinde personel ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Sektör yurt genelindeki şubeleşme faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışında da atağa geçmiştir. Böylece ülke genelinde şube ağını genişleten sektör, yurt dışında da bölgesel güç olma yolunda hızla ilerlemektedir. Kamu bankalarının sektörümüzde faaliyete geçmeleri ile artan rekabete bağlı olarak, ürün ve hizmet kalitesi de yükselecektir.” açıklamasına yer verdi.

2015 yılında, Strateji Belgesi’nde yer alan eylemler doğrultusunda birçok aksiyon alındığına değinen Çelik, bu kapsamda, Türkiye Katılım Bankacılığı sektörünün algı, itibar ve tanıtımının geliştirilmesine, iletişim faaliyetlerinin planlanmasına ve artırılmasına yönelik olarak stratejik marka iletişimi danışmanlığı hizmeti alınmaya başlandığını ve bu konuda bütçelerinden önemli bir kaynak ayrıldığını da belirtti.

BDDK Başkanı Akben  “Faizsiz finans, istikrar ve risk paylaşımını esas alması nedeniyle çok önemli”

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben söz aldı. Akben, faizsiz finans sisteminin tüm dünyanın gündeminde olduğunu, finansal istikrar ve risk paylaşımını esas almasının sistemi önemli kıldığına değindi. BDDK olarak, faizsiz finans sitemi için ayrı bir daire oluşturulduğunu ve Ar-Ge çalışmalarına başlandığını belirtti. Sisteme bankalar dışında, sermaye piyasaları, tüketici finansmanı, finansal kiralama ve sigortacılık gibi yeni alanların ve ürünlerin eklenmesinin sektörü geliştireceğini belirtti.

 Mehmet Şimşek “ Faizsiz bankacılığın önü açık”

Son olarak Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek söz aldı.  Şimşek, faizsiz finans sektörünün önünün açık olduğunu,  önemli olanın potansiyeli harekete geçirmek olduğunu belirterek, bunu şöyle açıkladı.
“Sistemin niye önü açık, çünkü küresel finans sistemini güçlendirecek bir yapı. Çünkü varlığa dayanıyor, spekülasyona kapalı, risk paylaşımı var. Ayrıca ahlaki değerleri ön planda tutuyor.
Klasik bankacılığa iyi bir alternatif.“

“Katılım Bankacılığı olarak bir üst lige çıkmaya hazırız”

Geçen yıl G20 dönem başkanlığı sürecinde, İslam Kalkınma Bankası ile birlikte istişare edilen  “Megabank” projesine de değinen Şimşek,  İstanbul merkezli bu girişimle, faizsiz finans sisteminin küresel sisteme entegre edilmesinin amaçlandığını açıkladı. Şimşek, faizsiz bankacılık algısının güçlendirilmesi, sektörün tanınırlığının artırılması,  alt yapının güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi gereğine de değindi. Geçtiğimiz Mart ayında ilki gerçekleştirilen “Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu” toplantısı sonrasında ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi görevinin TKBB’ ye verildiğini de belirtti.

Böylece, Türkiye katılım bankacılığı sektörünün geleceğinin parlak olduğu, faizsiz bankacılık potansiyelinin hem ulusal hem de uluslararası arenada daha fazla kullanılacağı ve yeni gelişmeler ışığında da sektörün bir üst lige çıkmaya hazır olduğu tescil edilmiş oldu.

TKBB ‘nin yeni Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Fahrettin Yahşi seçildi

Genel Kurul sonrası yapılan seçimde, TKBB Yönetim Kurulu Başkanlığına  Albaraka Türk Genel Müdürü Fahrettin Yahşi seçildi. Başkan Yardımcılığı’na ise Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan getirildi.

albaraka
kuveyttürk
türkiyefinans
vakifkatilim
ziraatkatilim