AAOIFI Yönetişim ve Etik Kurulu 27. toplantısını ve bir açık oturumu TKBB iş birliğiyle gerçekleştirdi

11.10.2022
 • İslami Finansal Kuruluşlar için Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI), Yönetişim ve Etik Kurulu'nun (AGEB / yönetim kurulu) 27. toplantısını 6-7 Eylül 2022 tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirdi. AAOIFI ayrıca 8 Eylül 2022'de Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile iş birliği içinde yönetişim standardının (YS) “Sendikasyon Finansmanı” taslağı hakkında kamuya açık oturum düzenledi.

  AGEB toplantısı sırasında, kurul öncelikle etiğin uygulanmasına yönelik kurumsal çerçeveye ilişkin yönetişim standardının açıklama taslağının içeriğini ele alarak değerlendirdi. Bu standart, 2017 yılında AAOIFI tarafından başlatılan kapsamlı Etik projesinin bir parçası olarak 2019 yılında yayınlanan İslami finans profesyonelleri için Etik Kurallar söz konusu projenin ilk çıktısı olmuştur. Etik standardın uygulanmasına yönelik kurumsal çerçevenin amacı İslami finans kurumlarının ve paydaşlarının yönetilmesinde şeriat etik değerlerinin korunmasını uygulamak ve olanak sağlamaktır. Ayrıca, İslami finansın bütünlüğünü sağlama ve desteklemede rol oynayarak, paydaşların sektöre olan güvenini artırmayı hedeflemektedir. Kurul, taslağın değerlendirmesini tamamlamış, kavramsal meseleleri görüşmüş ve prensipte taslak metni onaylayarak sekretaryaya, kamuoyu görüşleri için taslak metninin yayınlanmasından önce gerekli değişiklikleri dahil etmesi için bilgi vermiştir.

  Ek olarak kurul, kamuoyu görüş alımı sürecinde alınan yorumları ele aldıktan sonra İslami kitle fonlamasına ilişkin yönetişim standardını değerlendirerek sonuçlandırmış ve taslak metinde gerekli değişiklikleri yapmıştır.

  AGEB Başkanı Farrukh Raza, “TKBB'ye, tüm yönetim kurulu üyelerine ve sekretaryaya, AAOIFI'nin gayesine destekleri ve sıkı çalışmaları için yoğun iş programları ve çalışmalarına rağmen zaman ve emek verdikleri için teşekkür ediyorum. Toplantının sonuçlarından memnunum; hem etik taslak metninin uygulanması için kurumsal çerçeve üzerindeki yönetişim standartlarının hem de İslami kitle fonlaması nihai standardının tüm dünyada İslami finansın bütünlüğünü teşvik etmede önemli bir rol oynayacağına inanıyorum."

  AAOIFI Genel Sekreteri Sayın Omar Mustafa Ansari ise şunları söyledi: “Türkiye ziyareti, AGEB toplantısının yanı sıra sektördeki önemli paydaşlarla bir araya gelmeyi kapsamaktadır. Paydaşlar tarafından AAOIFI standartlarının uygulanması ve benimsenmesi konusunda gösterdikleri ilgiye çok değer veriyor ve takdir ediyoruz. Ev sahibimiz TKBB'ye destekleri ve iş birlikleri için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. TKBB gibi kurumların desteğinin AAOIFI standartlarının ilgili ülkelerde kabul edilmesinde çok önemli olduğuna inanıyorum.

  TKBB Genel Sekreter Vekili İsmail Vural, “Uluslararası İslami finans uygulamalarını ve finansal raporlamayı İslami Finans ilkelerine göre standardize etmeyi ve uyumlu hale getirmeyi hedefleyen öncü bir kuruluş olarak AAOIFI'yi Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Umuyorum ki, bu toplantılar sonucunda hem katılım bankalarımız hem de uluslararası paydaşlarımız dahil olmak üzere İslami finans sektörünün gelişimi için önemli katkılar sağlanmaktadır. TKBB olarak hem Türkiye’de hem de daha geniş bölgede katılım finans sektörünün performansını artıracak ekosistem geliştirme, standardizasyon ve yönetişim, etkin iletişim, ürün çeşitliliği, dijitalleşme ve kapasite geliştirme gibi stratejik hedeflere ulaşmasını sağlamak için 2021 yılında strateji planımızı güncelledik. Bu kapsamda stratejik bir ortak olarak AAOIFI ile iş birliği yapmayı umuyoruz.”

   

 • AAOIFI Yönetişim ve Etik Kurulu 27. Toplantısı