Bankacılık Sektörü İçin Sürdürülebilirlik

31.05.2023
 • Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) iş birliği çerçevesinde üye katılım bankalarımıza sürdürülebilirlik eğitimi verildi. Bankacılık sektörü için sürdürülebilirlik ile katılım bankalarının faaliyetlerindeki çevresel ve sosyal öngörülebilirlik, saydamlık ve izlenebilirlik yaklaşımlarını daha sistematik bir şekilde yönetmesi amaçlanmaktadır. 

  TKBB Direktörü Fatma Çınar ve KGK Sürdürebilirlik Standartları Dairesi Başkanı Gülşah Günay’ın açılış konuşmaları ile başlayan eğitim yüz yüze gerçekleştirildi. TKBB üyesi katılım bankalarının temsilcilerine, KGK Uzmanı Sevgi Kılıçer, KGK Uzmanı Hatice Sevde Seven, KGK Uzman Yardımcısı Burak Atıcı, KGK Uzman Yardımcısı Tufan Göçer, tarafından verilen eğitimlerle sürdürülebilir bankacılık alanındaki deneyimleri aktarıldı.

  KGK UZMANLARI EĞİTİM VERDİ

  Kamu Gözetimi Kurumu, sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılması ve sektördeki paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla eğitim programları düzenlemektedir. Bu kapsamda KGK Uzman ve Uzman Yardımcıları, TKBB üyesi katılım banka çalışanlarına özel bir eğitim verdi. 

   

  Eğitim alanlar bu program sayesinde sürdürülebilirlik alanındaki güncel bilgilere ve en iyi uygulamalara erişim sağlayarak, sürdürülebilir bankacılık politikalarını ve stratejilerini daha etkin bir şekilde geliştirme ve uygulama imkanı bulacaklar.