BASIN AÇIKLAMASI : TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir Güncel Ekonomik Gelişmelere İlişkin Açıklamalarda Bulundu.

15.08.2018
  • <p style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: 'Open Sans', sans-serif; text-align: justify;">Basın B&uuml;lteni</p> <p style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: 'Open Sans', sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-weight: 700;">15.08.2018</span></p> <div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: 'Open Sans', sans-serif; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;"><br /> <span style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;">TKBB Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Metin &Ouml;zdemir&nbsp;</span>&nbsp;G&uuml;ncel Ekonomik Gelişmelere İlişkin<br /> &nbsp;A&ccedil;ıklamalarda Bulundu</span></div> <br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">T&uuml;rkiye&rsquo;nin son d&ouml;nemde yaşadığı ekonomik gelişmelere ilişkin a&ccedil;ıklamalarda bulunan T&uuml;rkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Metin &Ouml;zdemir &ldquo;T&uuml;rkiye, son d&ouml;nemde gezi parkı olayları ile başlayan, 17-25 Aralık kumpası ile devam eden ve son olarak 15 Temmuz&rsquo;da hain işgal girişimiyle bir takım saldırılara maruz kaldı. Bu saldırıların hepsinin ortak &ouml;zelliği T&uuml;rkiye Cumhuriyeti Devleti&rsquo;ni hukuki, siyasi, askeri ve ekonomik a&ccedil;ıdan yıpratmak olduğunu g&ouml;r&uuml;yoruz. Biz bunları hep birlikte yaşadık ve şahit olduk.&nbsp;</span><br /> <br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">Son birka&ccedil; aydır da kur ve faiz &uuml;zerinden &uuml;lkemizin baskılandığını g&ouml;r&uuml;yoruz. &Ouml;zellikle son g&uuml;nlerde ekonomimize y&ouml;nelik spek&uuml;latif saldırılarla karşı karşıyayız.&nbsp;</span><br /> <br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">1994 krizi, 1996 Asya&rsquo;da yaşanan kriz, 2001 yılında yaşadığımız finansal krizleri inceliyoruz ve 2008 yılındaki Amerika&rsquo;da başlayan ve t&uuml;m d&uuml;nyaya yayılan global krize bakıyoruz. Hepsinin sayısal bir veriye dayandığını ve rasyonel olduğunu g&ouml;r&uuml;yoruz. Bug&uuml;n karşılaştığımız durumun ise ekonomik bir temelinin olmadığı nettir. İktisadi olarak izah edilemez olduğunu g&ouml;r&uuml;yoruz. Apa&ccedil;ık siyasal g&uuml;d&uuml;ml&uuml; bir ekonomik saldırıdır ve piyasalarımız manip&uuml;le edilmektedir.&rdquo; dedi.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">T&uuml;rkiye&rsquo;nin mali disiplinini sağlamış ve ekonomik temellerinin sağlam bir &uuml;lke olduğunu belirten &Ouml;zdemir &ldquo;Bankacılık sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n bilan&ccedil;oları olduk&ccedil;a sağlam aktif yapısına sahip olup, dış şoklara karşı da dayanıklıdır. Kamu bor&ccedil; stoğuna baktığımızda aynı sepetteki gelişmekte olan &uuml;lkelere g&ouml;re daha y&ouml;netilebilir bir pozisyondayız. Ancak &uuml;lke olarak hak etmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Biz rakamlara itibar edeceğiz, g&uuml;c&uuml;m&uuml;z&uuml;n farkında olacağız ve rasyonel olmayan bu spek&uuml;latif hareketler karşısında dimdik duracağız.&rdquo; dedi.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">TKBB Başkanı Metin &Ouml;zdemir &ldquo;T&uuml;rkiye Ekonomisi son 17 senedir, siyasi istikrar ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; ekonomi y&ouml;netimi ile &ccedil;ok iyi noktalara geldi. Bankacılık sekt&ouml;r&uuml;m&uuml;z de T&uuml;rkiye&rsquo;nin gelişimi ile doğru orantılı olarak b&uuml;y&uuml;m&uuml;ş ve 2018 2. &Ccedil;eyreği itibarıyla bilan&ccedil;o b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; 3.7 Trilyon TL seviyesinin &uuml;zerine taşımıştır.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">T&uuml;rkiye&rsquo;de bankaların sermaye yapıları g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve aktif kalitesi olduk&ccedil;a iyi d&uuml;zeydedir. Toplam aktif i&ccedil;erisinde sorunlu kredilerin payı % 3 civarında olup bu da y&ouml;netilebilir d&uuml;zeydedir. Aslında bu iki oran bile T&uuml;rkiye&rsquo;de bankacılık sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n ne derece sağlam bir yapıda olduğunu g&ouml;stermektedir. Bankalarımız ulusal ve uluslararası rating kuruluşlarının da denetimine tabi olup bu anlamda da gerekli testlerden başarı ile ge&ccedil;mektedir.&rdquo; dedi.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">T&uuml;rk Bankacılık sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bir b&uuml;y&uuml;meyi şiar edindiğini belirten &Ouml;zdemir, &rdquo; Kaynak tarafında b&uuml;y&uuml;memize devam ediyor, sendikasyon ve sukuk ihra&ccedil;larımızı başarılı bir şekilde yapıyoruz. Kredi tarafında risk iştahımız a&ccedil;ık ve bu anlamda reel sekt&ouml;re kaynak sağlamaya devam ediyoruz.&nbsp;</span><br /> <br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">Son g&uuml;nlerde bir takım sosyal medya hesapları &uuml;zerinden ger&ccedil;ekle bağdaşmayan paylaşımlar olduğunu g&ouml;zlemliyoruz.&nbsp; Bunlar tamamen algıyı bozmak i&ccedil;in yapılan planlı bir operasyonun par&ccedil;alarıdır. A&ccedil;ık&ccedil;a ifade ediyorum, bankalarda son g&uuml;nlerde olağanın dışında bir mevduat &ccedil;ıkışı s&ouml;z konusu değildir. Kur işlemlerinde hacimsel artış olsa da alış ve satış arasında oransal olarak yakınlık var. Zaten bankalar a&ccedil;ık pozisyon işlemi yapmadığından bizim tarafı olumsuz etkileyecek bir durum da s&ouml;z konusu değildir.&nbsp;</span><br /> <br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">T&uuml;rkiye Cumhuriyeti devleti olarak bundan daha b&uuml;y&uuml;k ekonomik sıkıntılarda dahi, vatandaşlarımızın banka hesaplarına el konulmamıştır. T&uuml;rkiye serbest piyasa ekonomisi kurallarına bağlı, demokratik bir hukuk devletidir. Halkımız tasarruflarını değerlendirebileceği mekanlar bankalardır. Faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımız i&ccedil;in de &ldquo; Katılım Bankaları&rdquo; g&uuml;venli limandır. Tasarruflarımızı Katılım Bankalarında değerlendirerek bir yandan getiri elde etmiş, diğer bir yandan da ger&ccedil;ek ekonomik faaliyetlere katkı sağlamış olacağız.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">Ekonomi y&ouml;netimimiz gerekli &ouml;nlemleri aldı ve gerektiğinde farklı ara&ccedil;larla almaya da devam edecektir. Merkez Bankası, BDDK ve Bankalarımız da sorumluluğunun bilincinde olup gerekli hassasiyeti g&ouml;stermektedir. T&uuml;m vatandaşlarımızın g&ouml;nl&uuml; rahat olsun. &ldquo; dedi.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">TKBB Başkanı Metin &Ouml;zdemir, &ldquo;Merkez Bankası temel olarak bankacılık sistemimizin p&uuml;r&uuml;zs&uuml;z &ccedil;alışmaya devam etmesini destekleyecek adımlar atmıştır. Spek&uuml;lasyonlara meydan vermemek i&ccedil;in bankaların gerek d&ouml;viz, gerek TL likiditesine ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Zorunlu karşılık oranlarını değiştirerek d&ouml;viz ve TL'de bankacılık sistemine ek likidite sağlamıştır. Ayrıca hem haftalık repo ihalelerine getirdiği teknik kolaylıklarla, hem d&ouml;viz piyasasında aracı olma kararı ile ihtiya&ccedil; olması halinde sistemi destekleyeceğini g&ouml;stermiştir.&rdquo; dedi.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">T&uuml;rkiye&rsquo;nin maruz kaldığı bu spek&uuml;latif saldırıların etkisinin de ge&ccedil;ici olacağını belirten &Ouml;zdemir &ldquo;Devletimizin t&uuml;m kurumları g&ouml;revinin başında, kararlı bir şekilde bu ekonomik saldırıyı bertaraf etmek i&ccedil;in &ccedil;alışmaktadır. TCMB, BDDK, SPK, ilgili bakanlıklar ve t&uuml;m otoriteler hayata ge&ccedil;irdikleri ve ge&ccedil;irecekleri &ouml;nlemler ve uygulamalar ile piyasaları her ge&ccedil;en saat rahatlatmaktalar. Kurumlarımızın elinde yeterli ara&ccedil;lar bulunmakta olup, ihtiya&ccedil; nispetinde bu ara&ccedil;lar kullanılmaktadır.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">&Uuml;lkemiz ve kurumlarımız sapasağlam vaziyettedir. Ekonomimi y&ouml;netimiz Orta vadeli plan kapsamında 100 g&uuml;nl&uuml;k eylem planını a&ccedil;ıkladı. Biz bankacılık sekt&ouml;r&uuml; olarak sorumluluğumuz gereği &uuml;zerimize d&uuml;şeni yapacak, T&uuml;rkiye&rsquo;nin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir b&uuml;y&uuml;mesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">&Uuml;lke olarak bundan &ouml;nce başardığımız gibi, bundan sonra da daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz.&rdquo; diyerek s&ouml;zlerini tamamladı.</span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">Metin &Ouml;ZDEMİR</span><br /> <span style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-family: 'Open Sans', sans-serif;">TKBB Y&ouml;netim Kurulu Başkanı</span><br /> <div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: 'Open Sans', sans-serif;"><br /> </div>