BDDK Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı 25 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirildi

30.06.2022
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından organize edilen “Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı” 25 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

   

   

  Yaklaşık 200 sektör çalışanını bir araya getiren toplantıya, Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Ekrem Keskin, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri İsmail Vural, banka üst düzey yöneticileri ve çalışanları katılım sağladı. Sapanca’da gerçekleştirilen etkinlik içeriğinde Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanlığı personeli tarafından yapılan sunumlar sonrasında sektör üst düzey yöneticilerinin katıldığı bir panel düzenlendi. Etkinliğin son oturumunda ise BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın yönetiminde, bankacılık sektörünün bilgi sistemleri kapsamında sorunları, bu sorunların çözümleri ve sektöre ilişkin gelecek projeksiyonlarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. 

   

   

  Toplantıda açılış konuşması yapan TBB Genel Sekreteri Ekrem Keskin bankacılık sektörünün genel bir değerlendirmesini yaparak olası tehditler ve zayıflıklarımız yanında bankacılık sektörünün güçlü yanlarına ve fırsatlara dikkat çekti. TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural tarafından yapılan konuşmada ise katılım bankaları özelinde değerlendirmelere yer verildi.

   

  Kurum personeli tarafından yapılan sunumlarda sektör ve düzenlemeler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Sunumlarda özetle sektörümüzün elektronik bankacılık alanında dünyadaki diğer bankacılık sektörleriyle durumunun karşılaştırılması ve bu seviyeye gelmemizde etken olan mevzuat değişiklikleri hakkında genel bilgiler verildi. Bu kapsamda Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in hazırlık aşamasında yapılan çalışmalar, Yönetmelikte ele alınan bilgi sistemleri sürekliliğinin sağlanması, bilgi güvenliği yönetimi, siber güvenlik, bulut bilişim, dış hizmet alımı gibi önemli hususlara değinildi. Bunun yanında uzaktan kimlik tespiti ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulması ile beraber bankacılık sektörüne yeni modeller sunan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında bilgiler de paylaşıldı. Diğer taraftan bilgi sistemleri bağımsız denetim uygulamaları, sır niteliğindeki bilgilerin raporlanması, dijitalleşmenin bankacılık sektörüne etkileri kapsamında elde edilen istatistiklerin yorumlanmasına yer verildi. Ayrıca siber güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele alanında son dönem çalışmaları, sektörden beklentiler ve gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Son olarak metaverse konusuna da değinildi.

   

   

  Etkinlikte sektör yöneticilerinin katıldığı bir panel ile sektörün bankacılık teknolojilerinde geldiği öncü konuma erişmesine katkı sağlayan gelişmeler ve önümüzdeki 5 yılda elektronik bankacılık alanında yaşanması muhtemel değişimler ele alındı. Panelde sektördeki gelişmenin arkasında BDDK tarafından yapılan düzenlemelerin ve ülkemizde yer alan yetişmiş insan gücünün önemi vurgulanırken, önümüzdeki 5 yıl için bilgi güvenliği ve insan kaynağı konularında önlemler alınmasının önemi vurgulandı.

  Etkinlik sonunda bankaların üst düzey yöneticilerinin katıldığı BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın yönettiği interaktif bir toplantı gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin aktif rol aldığı bu toplantıda sektörün sorunları, çözüm önerileri ve talepleri dile getirilirken kısa ve orta vadede yapılması gerekenler tartışıldı. Kurum tarafından dijital bankacılık alanında önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan yeni düzenleme ve çalışmalar hakkında sektöre bilgi verildi.