Cibuti'de İslami mikrofinansın gelişimini desteklemek için Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Cibuti Sanayiden Sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanlığı arasında (MEFI) Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

09.03.2021
 • Basın Açıklaması - Cibuti'de İslami mikrofinansın gelişimini desteklemek için Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Cibuti Sanayiden Sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanlığı arasında (MEFI) Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

  İstanbul, 9 Mart - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ofisinin koordinasyonunda, bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Cibuti Sanayiden Sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan MoU kapsamında İslami Finanstan faydalanılması konusunda işbirliğine dayanan bir ortaklık girişiminde bulunuldu. TKBB, katılım bankacılığı uygulamaları alanında iyi uygulama örneklerinin mevcut olduğu ilgili projelerde Cibuti’ye teknik destek verecek.

  Mutabakat zaptı ile ilgili açıklamalarda bulunan TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir: “Katılım finans sektörünün Türkiye'deki ana temsilcisi olarak sektörün Türkiye ekonomisine yaptığı katkı konusundaki farkındalığı artırmak için kamu, düzenleyici kurumlar ve diğer paydaşlarla birlikte çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisinin koordinasyonunda imzalamış olduğumuz MoU kapsamında, katılım finans sistemi uygulamaları alanında iş ve süreç modelleri ile projelere bilgi, beceri ve teknik bilgi aktarımıyla destek vereceğiz. Bu işbirliğinin ülkemize ve Cibuti’ye hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

  KATILIM BANKALARININ SEKTÖR PAYI YÜKSELDİ

  Katılım finans sektörünü değerlendiren Özdemir: “Türkiye’de son 20 yılda devletimizin katılım finans sistemine vermiş olduğu desteklerle, katılım finans kurumları güçlenerek, hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Özellikle 2015 yılından itibaren kamunun da sektöre oyuncu olarak girmesiyle, büyüme hızının artmasında önemli rol oynamıştır. Son beş senede katılım bankalarının, bankacılık sektör payı %5’ten %7.2’ye yükselmiştir. Bu dönemde Merkezi Danışma Kurulumuz ile sektöre dair standartlar oluşturulmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde kurulan Katılım Finans Daire Başkanlığı ve Merkez Bankası bünyesinde oluşturulan Katılım Bankacılığı Müdürlüğü ile İstanbul Finans merkezi projesinin önemli bir bileşeni olan İslami Finans alanına büyük destek verildi. Ülkemiz tüm dünyaya, katılım finans piyasasında büyük bir aktör olacağını işaretlerini vermiştir. 2022’de açılması planlanan İstanbul Finans Merkezi de en büyük yatırımlardan biri olarak, İslami finansın da yeni çekim merkezi olacaktır.” şeklinde konuştu.

  UNDP İLE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANMIŞTI

  TKBB, Türkiye'deki katılım bankacılığı sektörünü sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeyi ve İslami finans ürün ve hizmetlerine erişimi küresel düzeyde genişletmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, UNDP ve TKBB arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştı. Bu anlaşma ile ilgili taraflar, İslami finans sektöründen faydalanılarak küresel hedeflerin hayata geçirilmesi, hâlihazırda faaliyet gösteren girişimlerin desteklenmesi ve yeni işbirliği fırsatlarının keşfedilmesi konusunda ortak hareket edilmesi üzerine mutabakata varmışlardı.

  TKBB hakkında

  Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), katılım bankacılığı sektörünü hem ulusal hem de uluslararası düzeyde temsil etmek, Türkiye'de katılım bankacılığının gelişimini desteklemek, sektörün pazar payının artırılmasına katkıda bulunmak ve mesleki ilke ve standartlar geliştirerek katılım bankalarının hak ve menfaatlerini korumak amacıyla 2001 yılında kurulmuş kamu niteliğine haiz bir meslek birliğidir. İstanbul merkezli ve Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan TKBB'nin Mart 2021 itibarıyla altı katılım bankası üyesi bulunmaktadır.