Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), 16. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’ nin katılımıyla 25 Mayıs 2017 tarihinde,

Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Basın Bülteni                                                                                                           25 Mayıs 2017

BDDK Başkanı Mehmet Ali AKBEN,  TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Melikşah UTKU,  IDB Türkiye Ülke Direktörü Saleh JELASSİ, Borsa İstanbul Başkanı, Katılım Bankalarının Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılar ı, İslam Kalkınma Bankası ( IDB ) Başkanı Bandar M. H. HAJJAR ‘ın konuşma ve sunumlarıyla başlayan toplantıda, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de finans sektörüne ilişkin önemli mesajlar verdi.

Gayrimenkul Borsası Kuruluyor

Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli, ISEDAK bünyesinde ve üye ülkelerin katılımıyla dünyada ilk kez uygulanacak ve gayrimenkulün uluslararası el değiştirmesini imkân sağlayacak  “Gayrimenkul Borsası”  teknik çalışmalarının bittiğini, bu ürünle yurtdışında ki yatırımcılarının Türkiye’de gayrimenkulü herhangi bir riske girmeden, tapu ve benzeri kayıt olmadan alabileceklerini belirtti. 

Finans sisteminin reel sektöre ve üretime destek olacak bir araç olması gerektiğini dile getiren Canikli; “ Türkiye’ nin önü açıktır. Finans sektörü yatırıma destek vermelidir, veriyor da.  Bunun en son örneğini kamu destekli kredi kullanımında bankalarımızın 140 milyar liranın üzerinde bir krediyi hızla realize etmesi büyük başarıdır. Böylece bu meblağ çok kısa sürede reel sektör, KOBİ’lere aktarılmıştır. Katılım Bankaları da bu konuda çok sayıdaki firmayı uçurumun kenarından almıştır”  açıklamasını yaptı.

“Katılım Bankacılığı, kendine özgü ürün ve mevzuat alt yapısını geliştirmeye devam edecek.”

Katılım bankacılığının hızla geliştiğini sektörden daha fazla pay sahibi olması gerektiğini ifade eden Canikli, Katılım bankacılığının doğuşu ve gelişiminde toplumun zihnindeki kalıcı önyargılardan arındırılmasının zaman aldığını söyledi. Bu konuda ihtiyaç duyulduğunda gereken her türlü desteği kamu otoritesi olarak vereceklerini vurguladı.

BDDK Başkanı Mehmet Ali AKBEN “ Katılım Bankacılığı, KOBİ’lere daha yakın bir sektör”

Ülkemizde faizsiz finansın 2015’ den bu yana önemli aşamalar kaydettiğini belirten BDDK Başkanı Akben, “Faizsiz Finans Ekosistemi” için Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu ve sektörün mevzuat çalışmalarına başlandığını ve yasal alt yapısının hazır olduğunu söyledi. Mega İslam Bankası merkezinin İstanbul olması için çalışıldığını belirtti. TKBB’ nin faizsiz bankacılık için başlattığı sözlük, anket, çalışmaları, burs ve ödül imkânlarıyla sektöre dair başarılı çalışmalar yaptığına değindi.

 Akben, sektörde insan kaynağı eksikliğinin olduğunu, zira katılım bankacılığı için, hem İslam ilimlerine hem de iktisadi yetkinliğe sahip olmak gerektiğini söyledi.

TKBB Başkanı Melikşah Utku “Katılım bankacılığı strateji belgesinde hedef yüzde 15 ”

Türkiye’nin, katılım bankacılığında ve faizsiz finansal enstrümanlar da dünya liderliğine oynayabilecek bir potansiyeli taşımakta olduğunu, bu yüzden yıllardır ifade edilen yüzde 15’lik pazar payının, katılım bankacılığı strateji belgesine bir hedef olarak girdiğini belirten TKBB Başkanı Melikşah Utku;

“ Bu tabii ki erişilemez bir hedef değildir. Ancak geçmişte olduğu gibi gelecekte de bizim salt bir nicelik hedefi uğruna nitelikten vaz geçmememiz gerektiğine inanıyoruz. Katılım bankalarımız temel faizsizlik prensiplerini bugüne dek hep korudu. Piyasa rekabet şartları altında daha hızlı büyümek adına bu ilkelerden taviz vermeye kalkışmadık. Bilakis sektör bu konuda daha hesap verebilir, daha şeffaf ve uygulamalarda daha standart gelişmelerin önünü açtı. Tüm ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerinde temel ilkeler her zaman en belirleyici kısıt oldu ve olmaya da devam edecektir.” diyerek,  Türkiye ‘nin küresel ekonomide etkili bir oyuncu, bölgesel bir süper güç olduğunu ve İstanbul bir finans merkezi olacaksa, bunda katılım bankacılığı ve faizsiz finansal enstrüman ve pazarlarının olmazsa olmaz bir unsur olduğunun bilinciyle ilerleyeceklerini sözlerine ekledi.

TKBB ve IDB arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Genel Kurul’da, İslam Kalkınma Bankası (IDB) ile TKBB arasında MoU – İşbirliği Anlaşması da imzalandı. Bu anlaşma ile , büyük altyapı projelerinin finansmanında katılım bankacılığı prensipleri ve ürün ve hizmet modellerinin uygulanması için IDB ve Katılım Bankaları biraraya gelmiş oldu.