Katılım bankalarının 2017 net karı 1,6 milyar lira oldu / AA

14.03.2018
  • <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Katılım bankalarının net karı, 2017'de bir &ouml;nceki yıla g&ouml;re y&uuml;zde 78,2 artarak 1 milyar 584 milyon lira oldu.</span><br /> <br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">T&uuml;rkiye'de faaliyet g&ouml;steren katılım bankaları Albaraka T&uuml;rk, Kuveyt T&uuml;rk, T&uuml;rkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; ge&ccedil;en yıl bir &ouml;nceki yıla g&ouml;re y&uuml;zde 20,5 artışla 159 milyar 993 milyon liraya ulaştı.</span><br /> <br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Katılım bankalarının net d&ouml;nem karı 2016'ya g&ouml;re y&uuml;zde 78,2 y&uuml;kselişle 1 milyar 584 milyon lira oldu. Katılım bankaları 2016'de 888,7 milyon lira kar etmişti.</span><br /> <br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Ge&ccedil;en yıl sonu itibarıyla katılım bankalarının &ouml;z kaynak toplamı ise y&uuml;zde 18,7'lik artışla 13 milyar 645 milyon liraya &ccedil;ıktı.</span><br /> <br /> <span style="font-weight: 700; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;">Vakıf Katılım'ın kar artışı y&uuml;zde 626,4</span><br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Katılım bankaları arasında ge&ccedil;en yıl en fazla net karı 673 milyon 991 bin TL ile Kuveyt T&uuml;rk elde etti. Net karda Kuveyt T&uuml;rk'&uuml; 375 milyon 360 bin TL ile T&uuml;rkiye Finans Katılım Bankası, 237 milyon 93 bin TL ile Albaraka T&uuml;rk, 158 milyon 902 bin TL ile Ziraat Katılım ve 138 milyon 132 bin TL ile Vakıf Katılım izledi.</span><br /> <br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Net karını 2016 sonuna g&ouml;re en &ccedil;ok artıran banka ise Vakıf Katılım oldu. Kar artışı y&uuml;zde 626,4 olan Vakıf Katılım'ı, y&uuml;zde 418,1 ile Ziraat Katılım ve y&uuml;zde 26,7 ile T&uuml;rkiye Finans Katılım Bankası takip etti.</span><br /> <br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Kuveyt T&uuml;rk, 57,1 milyar TL ile T&uuml;rkiye'nin en b&uuml;y&uuml;k aktif toplamına sahip katılım bankası olurken, bu bankayı 39,1 milyar TL ile T&uuml;rkiye Finans Katılım Bankası ve 36,2 milyar TL ile Albaraka T&uuml;rk izledi.</span><br /> <br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın aktif b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; sırasıyla 14,4 milyar TL ve 13,2 milyar TL olarak ger&ccedil;ekleşti.</span><br /> <br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">T&uuml;rkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine g&ouml;re de ge&ccedil;en yıl sonu itibarıyla sekt&ouml;rde bin 34 şubede 15 bin 31 kişi istihdam ediliyor.</span><br /> <br /> <span style="font-weight: 700; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;">"2017'de g&ouml;sterilen başarıyı daha ileriye taşıyacağız"</span><br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">T&uuml;rkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Y&ouml;netim Kurulu Başkanı ve Albaraka T&uuml;rk Katılım Bankası Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Melikşah Utku, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2017 yılının son &ccedil;eyreğinin bir &ouml;nceki yılın aynı d&ouml;nemiyle karşılaştırıldığında, bariz bir başarının t&uuml;m bankacılık sekt&ouml;r&uuml; i&ccedil;in g&ouml;ze &ccedil;arptığını vurguladı.</span><br /> <br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Utku, mevduat bankalarının 2017'nin son &ccedil;eyreğinde &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; &ccedil;eyreğe g&ouml;re y&uuml;zde 6,7, katılım bankalarının ise y&uuml;zde 7,9 b&uuml;y&uuml;d&uuml;ğ&uuml;n&uuml; kaydetti.</span><br /> <br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">B&uuml;y&uuml;me oranlarına kullandırılan krediler a&ccedil;ısından bakıldığında ise mevduat bankalarının kullandırdıkları kredilerinin son &ccedil;eyrekte y&uuml;zde 5,1 arttırdığını belirten Utku, katılım bankalarında da s&ouml;z konusu artışın y&uuml;zde 7,3 olduğunu bildirdi.</span><br /> <br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Utku, 2017 yılının son &ccedil;eyreğinde katılım bankalarının topladıkları fonların y&uuml;zde 7,4, mevduat bankalarının ise y&uuml;zde 4,4 seviyesinde arttırdığını, bu anlamda konvansiyonel bankalarla katılım bankaları arasındaki getiri farkının 400 baz puan olduğu bir d&ouml;nemde, bunun ciddi bir başarı olduğunu dile getirdi.</span><br /> <br /> <span style="font-weight: 700; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;">"2017'nin geneli gibi son &ccedil;eyreği de katılım bankaları i&ccedil;in olduk&ccedil;a iyi ge&ccedil;ti"</span><br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Net kar b&uuml;y&uuml;melerinde de durumun yine pozitif bir seyir g&ouml;sterdiğine dikkati &ccedil;eken Utku, şunları kaydetti:</span><br /> <br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">"2017'nin son &ccedil;eyreğinde bir &ouml;nceki yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re mevduat bankaları net karlarını y&uuml;zde 34 oranında artırmışken, katılım bankalarının kar artış oranı bunun iki katı civarında ger&ccedil;ekleşmiştir. Burada hem 2016 yılında zarar yazan Bank Asya&rsquo;nın 2017 yılındaki rakamlarda olmaması, hem yeni kamu katılım bankalarının d&uuml;ş&uuml;k baz etkisi dolayısı ile g&ouml;sterdikleri oransal artış, hem de mevcut katılım bankalarının performansları etkili oldu. Takipteki alacaklarımızda konjonkt&uuml;rel gelişmeler dolayısıyla bir miktar negatif ayrışma g&ouml;zlenmiş olsa da 2017 sonu itibariyle ciddi bir iyileşme ile mevduat bankalarıyla aramızdaki makas neredeyse kapanmış durumda. Mevduat bankalarında 2017 sonu itibariyle takipteki alacakların oranı y&uuml;zde 3,1 iken katılım bankalarında bu oran y&uuml;zde 3,2 olmuştur.</span><br /> <br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Hem b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k tarafında hem de karlılık ve takipteki alacaklar tarafında 2017'nin geneli gibi son &ccedil;eyreği de katılım bankaları i&ccedil;in olduk&ccedil;a iyi ge&ccedil;miştir diyebilirim. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nemde katılım bankalarımızın kayda değer yenilik&ccedil;i adımlar atmaya devam edeceğine inanıyorum. 2018 yılına da katılım bankaları olarak iyi başladığımızı g&ouml;zlemliyorum. Dolayısıyla 2017'de g&ouml;sterilen başarıyı daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum."</span><br /> <br /> <span style="font-weight: 700; font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;">"Kamunun sekt&ouml;re girmesi, t&uuml;m katılım bankalarına pozitif katkılar sağladı"</span><br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Melikşah Utku, sekt&ouml;re giren kamu bankalarının performansına ilişkin olarak, kamu katılım bankalarının şubeleşme ve kurumsallaşma alanında hızla gelişme kaydettiklerini s&ouml;yledi.</span><br /> <br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Kamu kaynaklı olmaları sebebiyle, katılım bankalarının bilinirliğini artırmak ve pozitif algıyı g&uuml;&ccedil;lendirmek noktasında da kamu bankalarının olumlu bir katkı sunduklarını belirten Utku, "Gelecek bir ka&ccedil; yıl i&ccedil;inde yeni katılım bankalarımızın performanslarının sayısal verilere yansımasıyla birlikte daha net değerlendirmeler yapabileceğiz. İyi bir ivme yakalamış olan kamu bankalarımızın ilk yıllarda g&ouml;sterilen başarıyı artarak devam ettireceklerini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum. Kamunun sekt&ouml;re girmesiyle sekt&ouml;r&uuml;m&uuml;ze getirdiği rekabet m&uuml;şteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi anlamında t&uuml;m katılım bankalarına pozitif katkılar sağlarken, kamunun bu alandaki &ccedil;alışmalarında daha &ouml;zellikli, niş alanlara odaklanmasının sekt&ouml;rdeki penetrasyonu arttırma ve yeni m&uuml;şterilere ulaşma noktasında katkı sağlayacağını d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum." değerlendirmesinde bulundu.</span><br /> <br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Utku, katılım bankalarının g&ouml;sterdiği y&uuml;ksek performansın hem yurt i&ccedil;inden hem de yurt dışından ilgi g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; vurgulayarak, sekt&ouml;re giriş iştahı olan kamu kurumları ve &ouml;zel şirketlerin yanı sıra uluslararası oyuncuların da olduğunu s&ouml;yledi.</span><br /> <br /> <span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Bunun katılım bankalarının başarısının bir g&ouml;stergesi olarak değerlendirdiğinde kendilerini memnun ettiğini dile getiren Utku, "Şu anda bir&ccedil;ok kurum ve bankanın adı ge&ccedil;mekle birlikte bunların ne kadarının ger&ccedil;ekleşeceği ve hangi vadede faaliyete başlayacaklarını zamanla g&ouml;rme fırsatımız olacaktır. T&uuml;rkiye'de katılım bankacılığı hizmeti verecek teşebb&uuml;slerin hem katılım sekt&ouml;r&uuml; hem de &uuml;lkemiz a&ccedil;ısından şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum."&nbsp;değerlendirmesinde bulundu.</span><br /> <br /> <div style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: 'Open Sans', sans-serif; text-align: right;"><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif;">Ali ATAR / AA</span></div> <div><span style="font-family: 'Open Sans', sans-serif;"><br /> </span></div>