Katılım finansın gelişimini desteklemek amacıyla Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Filistin Bankalar Birliği (ABP) Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

16.12.2021

 • Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Filistin Bankalar Birliği arasında iki kurumun finans ve bankacılık alanındaki donanım ve tecrübelerinden faydalanabilmesi amacıyla 9 Aralık 2021 tarihinde Mutabakat Zaptı (MoU) anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma doğrultusunda; iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, ortak projelerin yürütülmesi, stratejik iş birliği alanlarında bilgi paylaşımları yapılabilmesi ve katılım finans alanında farkındalık oluşturmak için ortak alanlarda seminer, forum ve diğer kapasite geliştirme etkinlikleri yapılması planlanmaktadır.


   

  Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Hakkında

  Genel merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükmünce kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Bugün itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren altı katılım bankası TKBB’nin üyesidir. TKBB’ nin amacı, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde bankacılık düzenlemeleri ile ilke ve kuralları doğrultusunda katılım bankalarının hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir.

   

   

  Filistin Bankalar Birliği Hakkında

  Filistin Bankalar Birliği 1998 yılında kurulmuştur. Filistin’de kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet gösteren bankaların girişimiyle kurulan Birlik, Filistin bankacılık sektörünün hak ve menfaatlerini savunmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bankacılık sektörünün vizyonunu oluşturmaya amaçlamakla birlikte Filistin’deki bankacılık endüstrisini de geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.