Katılım Finansmanında Yeni Yaklaşımlar adlı kitabımız yayınlanmıştır adlı kitabımız yayınlanmıştır

31.07.2018