Merkezi Danışma Kurulu Hakkında

18.04.2018
  • Katılım bankacılığına ilişkin meslek ilke ve standartlarını belirlemek üzere; T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/02/2018 tarih ve 7736 sayılı Kararına istinaden TKBB tarafından teşkil edilen Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev, Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Tebliğ yürürlüğe girmiştir.