Taahhütlü İşlemler Pazarı Faaliyete Geçti

03.08.2018
 • Borsa İstanbul A.Ş’de kira sertifikalarının işlem gördüğü Taahhütlü İşlemler Pazarı 02/07/2018 tarihinde faaliyete geçmiş ve işlemler gerçekleşmeye başlamıştır. Söz konusu Pazar katılım bankalarının çalışma prensiplerine uygun olarak faaliyet göstermekte olup, diğer bankalar da bu Pazarda işlem gerçekleştirebilmektedir.

  Borsamız Borçlanma Araçları Piyasası Repo Ters Repo Pazarlarının işleyiş kurallarına benzer şekilde çalışan, işleme konu edilen kira sertifikalarının geri alma taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemlerinin yapıldığı Taahhütlü İşlemler Pazarında, alış yapan kurumun ileri bir tarihte üçüncü tarafa satış, satış yapan kurumun ise aynı tarihte üçüncü taraftan alış taahhüdünde bulunması suretiyle işlemler gerçekleştirilmektedir. Üçüncü tarafın taahhüt edilen işlemlerden cayma hakkı bulunmaktadır.

  Katılım bankalarının fonlama tabanının genişletilmesine katkıda bulunması beklenen Taahhütlü İşlemler Pazarının işleyiş esasları Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nce de uygun görülmüştür.

  Şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu finansmana ulaşmasını sağlama amacını taşıyan Borsamız, İstanbul Finans Merkezi vizyonu kapsamında piyasalarında farklı ürünler sunmaktadır. Finansal bir süpermarket olmayı hedefleyen Borsamızda borçlanma araçları ve kira sertifikası ihracı son üç yılda artarak devam etmektedir.

  2015, 2016, 2017 yıllarında borçlanma aracı ve kira sertifikası ihraç sayısı 621, 766 ve 1.217 adet; şirketlere sağlanan kaynak ise 80 milyar TL, 91 Milyar TL ve 130 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk 7 ayında ise gerçekleşen 849 adet ihraç ile şirketlere sağlanan kaynak 99 milyar TL’ye ulaşmıştır. Böylece 2018 yılında günde ortalama 5,8 adet borçlanma aracı ve kira sertifikası kota alınmıştır. Kira sertifikalarının toplam ihraç tutarı içindeki payı 2017 yılında %5, 2018 yılının ilk 7 ayında ise %10 olmuştur.

  Faizsiz finans araçlarının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar ile kira sertifikalarının toplam ihraç içindeki payının önümüzdeki dönemde daha da artması beklenmektedir.

  Taahhütlü İşlemler Pazarının ülkemiz sermaye piyasasına hayırlı olmasını diliyoruz. 

  BORSA İSTANBUL

  http://www.borsaistanbul.com/duyurular/2018/08/02/taahhutlu-islemler-pazari-faaliyete-gecti