TKBB ile AAOIFI arasında mutabakat anlaşması imzalanmıştır.

21.01.2020
 • Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve İslami Finansal Kuruluşlar için Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI), Türkiye’de ve dünyada İslami finans alanında farkındalık ve tanıtımı arttırmak için işbirliği yapmak üzere mutabakat anlaşması imzaladı.

  Anlaşmaya göre, iki kuruluş, bilgi alışverişi ve Türkiye ile diğer ülkelerde AAOIFI standartlarıyla ilgili ortak kapasite geliştirme programları yürütmek gibi İslami finans endüstrisinin gelişimini destekleyen ortak ilgi alanlarında çalışmayı hedeflemektedir. Ayrıca, AAOIFI ve TKBB karşılıklı ilgi alanlarına odaklanan etkinliklere ev sahipliği yapmaya ve faaliyetlerini ilgili ağlara ve yerel endüstrilere tanıtmaya çalışmaktadır.

  TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz, mutabakat anlaşmasının imzalanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “AAOIFI ile birlikte uzun yıllar çalışıyoruz ve bu mutabakat anlaşması ile işbirliğini ilerletmeyi ve resmileştirmeyi umuyoruz. Standardizasyon ve uyumlaştırmanın giderek önem kazandığı bir dönemde, iki kurum arasındaki işbirliğinin İslami finansın sürdürülebilir büyümesini daha da destekleyeceğine inanıyoruz. Bu mutabakat anlaşması, Türk uzmanların AAOIFI yönetim kurullarında ve komitelerinde artan temsiliyetleri, kapasite geliştirme etkinliklerinin ortak organizasyonu ve ortak ilgi alanları hakkında bilgi alışverişi içeren olası işbirliği alanlarını keşfetme fırsatları sunmaktadır. Bu ortaklığın Türkiye'nin İslami finans sektörünü geliştirme vizyonunu destekleyeceğini ve İstanbul'u küresel bir İslami finans merkezi olarak konumlandırma çabalarına katkıda bulunacağına inanıyoruz” dedi.

  AAOIFI Genel Sekreteri Omar Mustafa Ansari yaptığı açıklamada, “TKBB yönetimine sürekli destekleri için teşekkür ediyoruz ve bu resmi işbirliği ile AAOIFI ve TKBB'nin birbirlerini daha verimli bir şekilde destekleyebileceklerini umuyoruz. TKBB'nin rolü, Türkiye'deki İslami finansın büyümesi için çok önemlidir, bizler de TKBB’nin girişimlerini ve faaliyetlerini tam olarak destekliyoruz” dedi.

  TKBB'ye resmi bir ziyaret sırasında mutabakat anlaşmasına önayak olan AAOIFI Standartlar Uygulama ve Strateji Geliştirme Kıdemli Müdürü Dr. Rizwan Malik, mutabakat anlaşmasının iki kurum için önemli bir başarı olduğunu ve İslami finans endüstrisinin büyümesi için birlikte çalışmaya devam etmek için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti. 

  1991 yılında kurulan İslami Finansal Kuruluşlar için Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI), küresel İslami finans endüstrisi için standartların geliştirilmesi ve yayınlanmasından sorumlu, kar amacı gütmeye uluslararası bir kuruluştur.