TKBB, IsDB ve UNDP işbirliğinde ''İslami Sosyal Finansta Yenilikler ve Türkiye İçin Fırsatlar'' Konulu Panel Türkiye'de Düzenlendi

29.11.2022
 • 25 Kasım 2022 tarihinde İstanbul’da ''İslami Sosyal Finansta Yenilikler: Türkiye İçin Fırsatlar'' başlıklı panel Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Kuala Lumpur Mükemmeliyet Merkezi (KLCoE) aracılığıyla İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Malezya, Singapur ve Brunei Darussalam Bölge ortaklığında düzenlendi. 

  Panel, T. C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde 24-27 Kasım 2022 tarihleri arasında "Sürdürülebilir Ticaret İçin: Global Helal Endüstrisinin Gelişimini Tüm Yönleri ile Keşfedin" temasıyla düzenlenen 8. Dünya Helal Zirvesi bünyesinde (WHS) gerçekleşti.

  Moderatörlüğünü TKBB Uluslararası İlişkiler Danışmanı Fatma Çınar’ın üstlendiği oturumun açılış konuşmalarını TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Çelik, IsDB Kuala Lumpur Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Mohamed Abida, UNDP Malezya, Singapur ve Brunei Sultanlığı Temsilci Yardımcısı Manon Bernier yaptı.  

  TKBB Başkanı Osman Çelik, IsDB Kuala Lumpur Mükemmeliyet Merkezi ve UNDP Malezya'ya rapora katkıları ve bu etkinliğin düzenlenmesinde gösterdikleri iş birliği için teşekkür ederken, sosyal finansın kurumsallaşmasının tercihten ziyade ihtiyaca dönüştüğü bir dönemde, bu raporun Dijital Sukuk, Değer Bazlı Aracılık, İslami Mikrofinans, Fintech ve İslami Sosyal Finans konularını içerdiğini belirtti. Çelik: “Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi (CBFO) tarafından 5 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan "Katılım Finans Strateji Belgesi "nde ülkemizde İslami Sosyal Finans kurumlarının yapılandırılmasına yönelik stratejik hedefler belirlenmiş olduğundan, ülkemizdeki sosyal finans çalışmalarına da fayda sağlayacağına inanıyorum" dedi. Panelin çıktılarını çok önemsediğini, takdir ettiğini ve raporun hem Türkiye'de hem de dünyada İslami sosyal finansın kurumsallaşmasının gelişiminde önemli bir rol oynayacağını belirtti. Çelik, Türkiye’de ki sosyal finans uygulamalarına da değindiği konuşmasında Vakıf Katılım’ın kuruluşunun başlı başına bir sosyal Finans uygulaması olduğunu vurguladı.

  IsDB Kuala Lumpur Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Mohamed Abida; etkinliğin, başarılı tecrübelerden faydalanmak ve bu çözümleri Türkiye ortamına uyarlamak amacıyla Malezya ve Türkiye'den ilgili paydaşlar arasında olası iş birliğini incelemek için iyi bir fırsat olacağını belirtti. Abida; “Nihai hedefimiz, İslami Sosyal Finansın yeni ekonomik fırsatlar yaratarak istihdam yaratma, KOBİ'leri destekleme, finansal katılımı teşvik etme ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşılmasına katkıda bulunma konusundaki rolünü geliştirmektir." dedi.

  UNDP Malezya, Singapur ve Brunei Darüsselam Ülke Ofisi Temsilci Yardımcısı Manon Bernier ise konuşmasında, SKH'ler için genel finansman seferberliğinin hayati bir tamamlayıcısı olarak İslami finansın gücünden yararlanmak üzere ülkeleri yenilikçi çözümlere yönlendirme çabalarını artıracaklarını söyledi. Bernier; “SKH finansman gündemi ile İslami finansın uyumu, küresel finans sistemi genelinde sermaye çekme ve SKH'lere ulaşmak için gereken "Milyarlardan Trilyonlara" geçişi sağlama konusunda açık bir potansiyel sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

  Açılış konuşmalarının ardından; Malezya İslam Üniversitesi (USIM) Ekonomi ve Muamalat Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Mohd Hanefah ve İslami Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Birliği (AIBIM) Genel Sekreteri Ratna Sha'erah Kamaludin, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Kuala Lumpur Mükemmeliyet Merkezi (KLCoE) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle “İslami Finansta Yenilikler; Malezya ve Endonezya'dan Vaka Çalışmaları” konusunda hazırlanan raporun sonuçlarına ilişkin çıktılar hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler.

  Oturum, İslami Sosyal Finans ekosisteminin gelişimi ve Türkiye'ye yönelik fırsatların tartışılması ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.

  Oturumda, "İslami Finansta Yenilikler; Malezya ve Endonezya'dan Vaka Çalışmaları" başlıklı raporun içeriği ele alınarak Türkiye'de İslami Finans için fırsatlar değerlendirildi. Raporda; İslami Sosyal Finansta Dijital Sukuk, Değere Dayalı Aracılık (VBI) ve Yenilikçi Fintech Çözümleri gibi başarılı vaka incelemeleri ele alınmıştır.

  Panel, elde edilen sonuçların Türkiye ve çevre bölgeler için VBI, Dijital Sukuk ve Fintech Çözümleri bağlamında bir yol haritası oluşturması ve bu yol haritasının uygulanabilirliği konusunda ortak eylem planı yapılması vurgusuyla sona erdi.

  ------------------------------------------------

  Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)

  Türkiye Katılım Bankaları Birliği, katılım bankacılığı sektörünü ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek, katılım bankacılığının ülkemizde gelişimini desteklemek, sektörün pazar payının artırılması çalışmalarına katkıda bulunmak, mesleki ilke ve standartları geliştirmek, katılım bankalarının hak ve menfaatlerini korumak amacıyla 2001 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TKBB, bugün itibariyle 6 katılım bankası üyesi ile Türkiye'de katılım bankacılığı (İslami bankacılık) sektörünü temsil etmektedir. TKBB, sektörün Türk ekonomisine yaptığı katkıya ilişkin kamuoyu farkındalığını ve anlayışını artırmak için hükümet, düzenleyici kurumlar ve diğer paydaşlarla birlikte çalışmaktadır. TKBB, üye bankaların öncelikli konularını desteklemek için bir dizi çalışma komitesine sahiptir ve kapsamlı eğitim programları yürütmektedir.

  Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

  Dilek Sülün, Uzman Yardımcısı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Ofis: +90 216 636 95 29