TKBB ve Green for South Inc. İş Birliğiyle İklim Finansmanı Toplantısı Gerçekleştirildi

08.03.2023
 • Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Green for South, 6 Mart 2023 tarihinde iklim finansmanı konusunda yeşil finans düzenlemeleri, iklim risk yönetimi, etki ölçümü - raporlaması ve sera gazı muhasebesi gibi güncel konuların tartışıldığı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

  Günümüzde iklim eyleminin finansmanı, etki azaltma ve uyum projelerine büyük yatırımlar yapılmasını gerektirmektedir. İklim değişikliğine uyumun öncelikli ve bu alandaki yatırımların önemli olması, mevcut yerel kamu kaynakları mali açıklar, küresel jeopolitik istikrarsızlık ve ekonomik kriz nedeniyle kısıtlanmaktadır. Özel sektörün iklim değişikliğine uyumu ve azaltıma katılımı henüz yeni yeni ortaya çıkmaktadır.  Uluslararası kamu iklim finansmanına erişim sadece yetersiz olmakla kalmayıp aynı zamanda bir çok ülkede ulusal öncelikler doğrultusunda da değildir. Bu bağlamda İklim Finansmanı Yuvarlak Masa toplantısı, iklim değişikliği sorunlarının ele alınması ve fırsatlarından yararlanılması için gereken finansmanın artırılması amacıyla yerel ve uluslararası en iyi uygulamaların geliştirilmesi için doğru politikaların tasarlanmasının yanında uygulanmasının aciliyetini vurgulamıştır.

  Toplantı, bankacılık ve sermaye piyasası kurumlarını, düzenleyici kurumları ve hizmet sağlayıcıları temsil eden  ulusal ve uluslararası uzmanların aktif katılımıyla gerçekleşti.

  TKBB Direktörü Fatma Çınar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama III Dairesi Başkanı İlker Koç'un açılış konuşmalarıyla başladı.

  TKBB Uluslararası İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Fatma Çınar konuşmasında, "Son yıllarda Katılım bankaları sürdürülebilirlik alanında farkındalık, kapasite ve uygulamalar açısından önemli çalışmalara imza attı ve Katılım Bankalarının çatı kuruluşu olarak Sürdürülebilirlik alanındaki  gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Katılım bankacılığının temel esasları ve değerleri üzerinden sürdürülebilirliği de birlik olarak ön plana çıkarmalıyız. Bu lansmanın sürdürülebilirlik alanında finans sektörümüzün gelişimine, Katılım bankalarımıza ve bir araya gelen tüm paydaşlarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

  BDDK Uygulama III Dairesi Başkanı İlker Koç, " İklim değişikliği ile finansal sektörün sağlamlığı arasında giderek güçlenen bir ilişki bulunmaktadır. İklim değişikliği, gezegenimizi ve gelecek nesilleri tehdit eden en önemli risk olmasının yanı sıra mevcut ekonomimizi ve finansal sektörümüzü olumsuz etkileyen bir faktördür.  Bu nedenle iklimle bağlantılı risklerin ölçülmesi, analizi ve yönetilmesi finansal denetim otoriteleri için önemli konu başlıklarından biri haline gelmiştir. Ancak, iklim faktörlerinin finansal risklerle ilişkilendirilmesinde zorluklar ve belirsizlikler bulunmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için makul varsayımlara dayanan uygun metodolojiler kullanmamız gerekmektedir. “Climate Finance Readiness Index” Raporu, iklim risklerinin yönetimi ve iklim finansmanının geliştirilmesi için uygun bir başlangıç metodolojisi sunmaktadır."

  Açılış konuşmalarının ardından Dr. Ahmed Tahiri Jouti ve Dr. Wael Mohamed Aaminou Green For South Inc. Kurucu ve Yönetici Ortakları "İklim Finansmanı Hazırlık Endeksi 2023" başlıklı raporun sonuçlarına ilişkin ilk sunumlarını gerçekleştirdi. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölgesi'' başlıklı raporun sonuçlarına ilişkin, MENA bölgesi ve Türkiye için iklim finansmanının durumunu değerlendirmekte ve uluslararası en iyi uygulamalara ve ulusal bağlamlara dayalı bir dizi politika müdahalesi önermektedir. İkinci ve üçüncü sunumlar sırasıyla Çevre Yönetim Sistemleri (ÇSY) uygulamaları, Sera gazları muhasebesi metodolojileri konularını vaka çalışmalarıyla küresel standartların analizi yoluyla ele alındı. Sunumlar, Türkiye'de iklim finansmanı ekosisteminin ve projelerinin geliştirilmesi için fırsatlar ve zorluklar üzerine değerlendirmeler ile sona erdi.

  Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Hakkında

  Türkiye Katılım Bankaları Birliği, katılım bankacılığı sektörünü ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek, ülkemizde katılım bankacılığının gelişimini desteklemek, sektörün pazar payının artırılması çalışmalarına katkıda bulunmak, mesleki ilke ve standartlarını geliştirmek, katılım bankalarının hak ve menfaatlerini korumak amacıyla 2001 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştur. TKBB, sektörün Türkiye ekonomisine yaptığı katkıya ilişkin kamu farkındalığını ve anlayışını artırmak için kamu otoritesi, yasa koyucular ve diğer paydaşlarla birlikte çalışmaktadır. TKBB, üye bankaların öncelikli konularını desteklemek için bir çok çalışma komitesine sahiptir ve kapsamlı eğitim programları yürütmektedir. Bugün itibariyle TKBB, 6 katılım bankası üyesiyle Türkiye'de katılım bankacılığı sektörünü temsil etmektedir.

  Green for South Inc. Hakkında

  Green For South Inc., Toronto ve Kazablanka merkezli sürdürülebilir, yeşil ve iklim finansmanı konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık firmasıdır. Green For South, MENAT (Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye) bölgesindeki finansal sistemlerin iklim risklerini ele almak ve iklim eylemini desteklemek için hazır olup olmadıklarını değerlendiren ve izleyen bir metodoloji olan "İklim Finansmanı Hazırlık Endeksi "nin’de geliştiricisidir.

  Bu basın bülteni hakkında daha fazla bilgi için iletişim bilgileri:

  TKBB

  Green for South Inc.

  Email: info@tkbb.org.tr

  Email:  info@greenforsouth.com

  Website: https://tkbb.org.tr

  Website: https://greenforsouth.com