TKBB ve UBA Özbekistan'da İslami Finans Alanında İş Birliğini Artırmak için Güçlerini Birleştirdi

23.05.2023
  • Özbekistan Bankalar Birliği (UBA) ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), İslami finans sektörünün geliştirilmesi amacıyla 18 Mayıs 2023 tarihinde Özbekistan'ın Taşkent şehrinde bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. İşbirliğinin, İslami bankacılığın yaygınlaşmasını sağlayan ortak çalışmalar yoluyla her iki ülkede ekonomik büyümeyi teşvik etmesi, bilgi aktarımını kolaylaştırması, en iyi uygulamaların paylaşılması ve Özbekistan pazarının ihtiyaçlarını karşılayan yeni İslami bankacılık ürün ve hizmetleri geliştirmesi beklenmektedir. Ayrıca, tarafların insan kaynağının İslami finans alanındaki yetkinliklerini güçlendirmek için ortak eğitim ve teknik kapasite geliştirme programlarının organize edilmesi hedeflenmektedir. Bu iş birliği aynı zamanda reel sektörün ve müşterilerinin iyi tasarlanmış ve değer odaklı ürün ve hizmetlerle desteklenmesi için fırsatlar sağlayacaktır.

    TKBB ve UBA aynı zamanda 4 Kasım 2022 tarihinde İstanbul'da temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Bankalar Birlikleri Konseyi (CBATS) üyesidir.

    UBA web sayfası için lütfen tıklayınız.