Türkiye Katılım Bankaları Birliği Makale Yarışması Sonuçları

07.05.2018
 •  
  Adı Soyadı Makalenin Adı
  1 Salih ÜLEV,
  Mervan SELÇUK
  Kırsal Kesimin Finansmanı İçin Seleme Dayalı Finansman Modeli: Fındık Örneği
  2 Selim DURAMAZ Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Katılım Bankalarının Talep Yapısının Belirlenmesine Yönelik Alan Araştırması: Ege Bölgesi Örneği
  3 Eren SÜMER Sukukun Aslına Uygun Gelişimi ve Proje Finansmanında Kullanılması için Öneriler: Malezya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Ülke İncelemesi
  4 Yunus Emre AYTEKİN,
  Ömer KESKİN
  Katılım Bankalarının Youtube Yönetimi Analizi: Kuşaklar Bağlamında Görsel Destekli Çevrimiçi Öğrenme Modeli İle İslami Finansal Ürün Ve Hizmet İtibarlarının Sosyal Medya Üzerinden Artırımı
  5 Salih ELİYATKIN Paylı Gayrimenkul Sistemi