• TKBB Genel Sekreterliğine vekaleten
  İsmail Vural getirildi


 • Kur ve Altın Kuru Korumalı TL Katılma
  Hesapları Uygulaması-Basın Bülteni

 • Bireysel Müşteri Hakem Heyeti
  Başvuru Yönetim Sistemi
  Kamuoyu Duyurusu


 • Katılım Finans Dergisi 28. Sayısı Çıktı
 • Katılım Bankacılığı Dijital
  Araştırma Raporu Yayınlandı
 • Borsa İstanbul’da Gong Katılım
  Endeksleri İçin Çaldı

 • TKBB 20. Olağan Genel Kurul
  Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

 • Katılım Bankaları 2020 Sektör Raporu
  Yayımlandı

 • Türkiye Katılım Bankacılığı
  Strateji Güncelleme Raporu 2021-2025
  Yayımlandı

Temel Katılım Bankacılığı Verileri

Katılım Bankalarının
718.614
578.969
377.344

- Rakamlar Milyon TL cinsinden hesaplanmıştır.
- Rakam yanındaki oklar yıl sonuna göre değişimi gösterir.