Hesap Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı Oranları

1998-2019 Dönemi Arşivi için Tıklayınız

Banka Bazında Kar Payı Oranları / 14 Eylül 2020

Vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık (%) brüt kar payı oranlarıdır.

Seçilen tarih Pazartesiye denk gelmediği takdirde, bir önceki Pazartesi bilgileri gösterilmektedir.

100 Bin TL, 100 Bin USD, 100 Bin EUR ve 1,000gr. altın tutarlarında şubelerden açılan standart hesaplara dağıtılan kâr oranlarını göstermektedir.

İnternet ve diğer kanallardan açılan hesaplar için katılım bankalarının web sayfalarına müracaat edilebilir.

***Kar Payı oranları ileriye yönelik bir taahhüt olmayıp gösterge niteliğindedir.


Vade Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık
Birim TL USD EUR Altın TL USD EUR Altın TL USD EUR Altın TL USD EUR Altın
Albaraka Türk 7,62 0,72 0,46 0,13 6,27 0,70 0,45 0,08 7,84 0,86 0,45 0,08 11,32 1,57 1,05 0,13
Emlak Katılım 7,82 0,97 0,57 0,49 7,78 0,91 0,47 0,54 8,45 1,11 0,52 0,69 10,09 1,69 0,77
Kuveyt Türk 7,55 0,55 0,18 0,15 6,86 0,56 0,18 0,15 7,27 0,71 0,22 0,28 9,89 1,37 0,50 0,66
Türkiye Finans 7,80 0,91 0,49 7,17 0,78 0,37 0,29 7,46 0,85 0,35 0,36 9,09 0,92 0,44 0,48
Vakıf Katılım 7,47 1,11 0,85 7,23 0,96 0,57 0,44 7,57 1,11 0,50 0,62 9,08 1,61 0,61
Ziraat Katılım 8,40 1,13 0,90 7,89 0,88 0,52 0,25 8,27 1,06 0,52 0,24 10,23 1,57 0,72 0,43
Vade Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık
Birim TL USD EUR Altın TL USD EUR Altın TL USD EUR Altın TL USD EUR Altın
Albaraka 80 65 60 30 71 70 50 25 81 71 50 25 94 84 69 20
Emlak Katılım 80 65 57 60 82 65 57 80 84 67 59 85 84 70 62
Kuveyt Türk 90 50 50 30 92 50 50 30 92 50 50 30 92 50 50 30
Türkiye Finans 80 55 40 80 55 40 30 80 55 40 30 80 55 40 30
Vakıf Katılım 75 65 50 75 66 50 65 75 68 50 65 75 72 50 65
Ziraat Katılım 80 62 62 81 63 63 50 83 64 64 50 85 68 68 50
Vade Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık
Birim TL USD EUR Altın TL USD EUR Altın TL USD EUR Altın TL USD EUR Altın
Albaraka 8,62 0,93 0,46 6,41 0,82 0,34 8,04 0,96 0,45 11,53 1,5 1,12
Emlak Katılım
Kuveyt Türk 8,41 0,84 0,26 8,03 0,86 0,26 8,62 0,99 0,32 10,74 1,62 0,58
Türkiye Finans 7,80 0,91 0,49 7,17 0,78 0,37 7,46 0,85 0,35 9,09 0,92 0,44
Vakıf Katılım 8,47 1,17 0,85 8,28 1,03 0,57 8,88 1,19 0,50 11,19 1,39 0,61
Ziraat Katılım 8,40 1,20 0,98 7,89 0,93 0,55 8,27 1,12 10,23 1,57 0,72
Vade Aylık 3 Aylık 6 Aylık Yıllık
Birim TL USD EUR Altın TL USD EUR Altın TL USD EUR Altın TL USD EUR Altın
Albaraka 90 76 60 72 72 50 82 72 50 96 85 70
Emlak Katılım
Kuveyt Türk 93 50 50 94 51 51 95 52 52 96 53 53
Türkiye Finans 80 55 40 80 55 40 80 55 40 80 55 40
Vakıf Katılım 85 70 50 86 71 50 88 73 50 92 82 50
Ziraat Katılım 80 65 65 50 81 66 66 50 83 67 67 50 85 68 68 50
albaraka
kuveyttürk
türkiyefinans
vakifkatilim
ziraatkatilim