Üyelik

(5411 sayılı Bankacılık Kanunu ilgili maddesi)
….
…..
DOKUZUNCU KISIM
Kuruluş Birlikleri
Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği
Madde 79 — Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları, tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Bankalar Birliğine; katılım bankaları ise aynı nitelikteki Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde üye olmak zorundadır.
….
…..
….