Birliğimiz, kültürel değerlerimizin korunması amacıyla “Başkentlerimizden - Anadolu’da Türk Şehirciliği” adlı 7 bölümlük belgesel dizi çekimi yaptırmış, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı da projeye katkıda bulunmuştur. TRT-2 kanalında 7 hafta boyunca yayınlanan belgeselde İstanbul, İznik, Bursa, Sivas, Ankara, Edirne ve Konya olmak üzere 7 başkentin Anadolu medeniyeti bağlamında kültür, tarih, mimari ve şehircilik anlayışları anlatılmaktadır.Birliğimiz, hanehalkı tasarruf bilincinin arttırılması, hanehalkı harcamalarının bütçelerine göre yapılması ve her türlü kişiye özel şifrelerin korunması amacıyla diğer paydaşlarla birlikte 3 adet kamu spotu yaptırılmıştır. Film çeşitli TV kanallarda yayınlanmıştır.Faizsiz finans ve katılım bankacılığı alanında gerekli insan kaynağını geliştirmek ve bu alanı teşvik etmek amacıyla belirtilen bölümlerde eğitim gören ve aranan şartları taşıyan 15 yüksek lisans ve 10 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 25 öğrenciye TKBB tarafından karşılıksız öğrenim bursu desteği verilmiştir.Birliğimiz ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) arasında 26 Aralık 2018 tarihinde bağış protokolü imzalanmıştır. İmzalanan bağış protokolü çerçevesinde; TKBB tarafından Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1194 metrekare sahalı gayrimenkulün 6.500.000 TL bedelle satın alınarak TDV’na bağış yapılmıştır. Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu olarak tahsis edilecek gayrimenkulün adı “Türkiye Diyanet Vakfı- Abdullah Tivnikli Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu” olmuştur.