Bahreyn Bankalar Birliği (BAB) ile İlişkiler: TKBB ve Bahreyn Bankalar Birliği (BAB) arasında karşılıklı yatırımları teşvik etmek ve iki kurumun finans ile bankacılık dünyasındaki donanım ve tecrübelerinden faydalanabilmesi amacıyla 16 Kasım 2020 tarihinde Mutabakat Zaptı (MoU) anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma doğrultusunda; iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, ortak projelerin yürütülmesi, stratejik iş birliği alanlarında bilgi paylaşımları yapılabilmesi ve online eğitim ile AAOIFI sertifika programları için iş birliğini destekleyecektir.

AB: http://www.banksbahrain.org/ UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) ile İlişkiler: TKBB ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için İslami Finanstan faydalanılması konusunda iş birliğine dayanan bir ortaklık girişiminde bulundu. TKBB, Türkiye'deki katılım bankacılığı sektörünü sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeyi ve İslami finans ürün ve hizmetlerine erişimi küresel düzeyde genişletmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, TKBB ve UNDP 25 Şubat 2021 tarihinde Mutabakat Zaptı (MoU) imzalamıştır. Bu anlaşma ile ilgili taraflar, İslami finans sektöründen faydalanılarak küresel hedeflerin hayata geçirilmesi, halihazırda faaliyet gösteren girişimlerin desteklenmesi ve yeni iş birliği fırsatlarının keşfedilmesi konusunda ortak hareket edilmesi üzerine mutabakata varmışlardır. Bu ortaklık vasıtasıyla TKBB ve UNDP IICPSD, İslami finans ve etki yatırımlarının birbirleriyle uyumluluğu konusunda farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir kalkınmada İslami finansın rolünü artırmak için iş birliği yapacaklardır. İslami finans ve etki yatırımı arasında köprü kurmaya yönelik olan bu iş birliği, İslami finans ve etki yatırımcılığındaki uygulamalar, veriler ve teknik bilgilerden faydalanarak yeni pazarlarda İslami finansın gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir. Ayrıca, TKBB ve UNDP IICPSD, gelişmekte olan ülkelerde sektörün gelişimine katkıda bulunmak için İslami finans konusunda bilgi, uzmanlık ve teknik bilgi alışverişinde bulunmak üzere üçlü bir iş birliğini destekleyecektir.

UNDP IICPSD: https://www.iicpsd.undp.org/content/istanbul/en/home.html
Cibuti Sanayiden Sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanlığı (MEFI) ile İlişkiler: Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Cibuti Sanayiden Sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanlığı (MEFI) arasında 9 Mart 2021 tarihinde Boğaziçi Zirvesi etkinliğinde Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi'nin koordinasyonunda imzalanan MoU kapsamında, Cibuti'deki katılım finans sektörünün mikro ve KOBİ finansman operasyonunun gelişimine katkıda bulunmak için katılım finans iş ve süreç modelleri ve yasal yapı hakkında Cibuti'deki yerel paydaşlara UNDP'nin uygulayıcı ortaklığı ile bilgi, beceri ve teknik bilgi aktarımı yapılacak.

EFI:  http://www.ministere-finances.dj/#
Bahreyn Bankacılık ve Finans Enstitüsü (BIBF) ile İlişkiler

1981 yılında Bahreyn Merkez Bankası bünyesinde kurulan ve 63 ülkede 340.000’den fazla kişiye eğitim veren Bahreyn Bankacılık ve Finans Enstitüsü (BIBF), insan kaynağı yetkinlik gelişimi ve eğitimine katkı sağlamaktadır. Birçok konuda (Muhasebe ve Finans, Yönetici Geliştirme, Bankacılık, Sigortacılık, İslami Finans ve Bilgi Teknolojileri vb.) eğitim hizmeti vermektedirler. Asya, Afrika, Avrupa, ABD ve Orta Doğu’da yerleşik kurumlara düzenlediği eğitimler ile uluslararası alanda tercih edilen enstitü olma yolunda adından söz ettirmiştir. Bu kapsamda, katılım bankacılığı alanında çeşitli eğitim programları organize etmek için TKBB) ve BIBF arasında 2 Nisan 2021 tarihinde Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı. 3 yıl süreyle imzalanan MoU kapsamında BIBF katılım bankacılığı alanında çeşitli eğitim programları düzenleyerek katılım bankaları personeline eğitim desteği verecektir.

IBF: https://www.bibf.com/ 
İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAOIFI) ile İlişkiler: İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI), 1991 yılında İslami finans kuruluşları için gerekli olan, fıkhi hükümler, muhasebe, denetim ve etik değerler ve kurumsal yönetim alanında İslami kurallara uygun standartlar yayınlamak amacıyla Bahreyn’de kurulmuştur.8 Ocak 2020 tarihinde İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAOIFI) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Türkiye'de ve dünyada İslami finansın farkındalığını artırmak için işbirliği yapmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Anlaşmaya göre iki taraf, İslami finans sektörünün gelişimini destekleyen ortak çıkar alanlarında çalışmayı hedefliyor. Söz konusu iş birliği; Türkiye'de ve diğer ülkelerde AAOIFI standartlarıyla ilgili ortak kapasite geliştirme programlarını yürütmeyi içerir. AAOIFI ve TKBB ayrıca karşılıklı ilgi alanlarına odaklanan etkinliklere ev sahipliği yapmayı ve faaliyetlerini ilgili ekosistem paydaşlarına tanıtmayı amaç edinir. AAOIFI tarafından yayımlanan muhasebe, denetim, etik ve yönetişim standartlarının geliştirilmesi sürecinde, taslak standartlar yayımlanmadan önce paydaş ülkelerle tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla AAOIFI tarafından tanıtım toplantıları düzenlenmektedir. Ülkemizde KGK (Kamu Gözetimi Kurumu) ile koordineli bir şekilde söz konusu tanıtım toplantılarının ilgili paydaşlara duyurulmasında TKBB aktif rol almaktadır.

AOIFI: https://aaoifi.com/ 
Amanie Akademisi Sdn Bhd (AASB) ile İlişkiler

TKBB ile Amanie Akademisi Sdn Bhd (AASB) arasında, İslami finans alanında profesyonel insan kapasitesi geliştirme programları geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı (MoU) imzalandı. TKBB ile Amanie Akademi arasındaki iş birliği, Türkiye'deki katılım finansın büyümesine katkı sağlayacak profesyonel insan kapasitesi geliştirme programları ve platformlar sağlayarak Türkiye'yi İslami finansın merkezi olarak konumlandırmayı amaçlıyor.

ASB: amanieacademy.com