AAOIFI ile İlişkiler

İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAOIFI) ile İlişkiler: İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI), 1991 yılında İslami finans kuruluşları için gerekli olan, fıkhi hükümler, muhasebe, denetim ve etik değerler ve kurumsal yönetim alanında İslami kurallara uygun standartlar yayınlamak amacıyla Bahreyn’de kurulmuştur.8 Ocak 2020 tarihinde İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAOIFI) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Türkiye'de ve dünyada İslami finansın farkındalığını artırmak için işbirliği yapmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Anlaşmaya göre iki taraf, İslami finans sektörünün gelişimini destekleyen ortak çıkar alanlarında çalışmayı hedefliyor. Söz konusu iş birliği; Türkiye'de ve diğer ülkelerde AAOIFI standartlarıyla ilgili ortak kapasite geliştirme programlarını yürütmeyi içerir. AAOIFI ve TKBB ayrıca karşılıklı ilgi alanlarına odaklanan etkinliklere ev sahipliği yapmayı ve faaliyetlerini ilgili ekosistem paydaşlarına tanıtmayı amaç edinir. AAOIFI tarafından yayımlanan muhasebe, denetim, etik ve yönetişim standartlarının geliştirilmesi sürecinde, taslak standartlar yayımlanmadan önce paydaş ülkelerle tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla AAOIFI tarafından tanıtım toplantıları düzenlenmektedir. Ülkemizde KGK (Kamu Gözetimi Kurumu) ile koordineli bir şekilde söz konusu tanıtım toplantılarının ilgili paydaşlara duyurulmasında TKBB aktif rol almaktadır.

AAOIFI: https://aaoifi.com/