ABP ile İlişkiler

 

 

Filistin Bankalar Birliği (ABP) ile İlişkiler: Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile Filistin Bankalar Birliği arasında iki kurumun finans ve bankacılık alanındaki donanım ve tecrübelerinden faydalanabilmesi amacıyla 9 Aralık 2021 tarihinde Mutabakat Zaptı (MoU) anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma doğrultusunda; iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, ortak projelerin yürütülmesi, stratejik iş birliği alanlarında bilgi paylaşımları yapılabilmesi ve katılım finans alanında farkındalık oluşturmak için ortak alanlarda seminer, forum ve diğer kapasite geliştirme etkinlikleri yapılması planlanmaktadır.

 

Basın Bülteni için: https://tkbb.org.tr/haber/katilim-finansin-gelisimini-desteklemek-amaciyla-turkiye-katilim-bankalari-birligi-tkbb-ve-filistin-bankalar-birligi-abp-mutabakat-zapti-mou-imzaladi--668023 

 

ABP: https://www.abp.ps/ar/