IDB ve ICD ile İlişkilerBaşbakan Yardımcısı Sn. Nurettin CANİKLİ ve İslam Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bandar M. H. HAJJAR’ ın katılımlarıyla 25 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile İslam Kalkınma Bankası arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Melikşah UTKU ve İDB Türkiye Direktörü Saleh Jelassi’nin imzaları attığı törende karşılıklı tebriklerle bu alanda atılan önemli bir adım olarak tarihe geçmiştir.

Bu mutabakat zaptı TKBB ve üye katılım bankaları ile IDB arasında aşağıda belirtilen alanlarda işbirliği konusunda kararlaştırılan çerçeveyi belirleyen açıklamadır.


(I) Hazine Müsteşarlığı, SPK ve BDDK gibi düzenleyici ve denetleyici makamlara ile istişare edilerek, özel menkulleştirilmiş varlıklar dahil olmak üzere Türkiye’nin İslami Sermaye Piyasası ürünlerinde bir merkez olması.

(II) Ortak yenilikçi finansman yapıları geliştirmek, finanse etmek ve yerel ve yabancı yatırımcılara pazarlamak, ayrıca tek bir çatı altında stratejik altyapı projelerini geliştirmek.

(III) Türkiye’deki stratejik altyapı projelerinin finansmanında katılım bankaların rolünü arttırmak ve sektörün daha fazla katkısına imkân vermek.

(IV) Türkiye'de yapılacak projeler için, yenilikçi sukuk yapılarının teşvik etmek suretiyle uluslararası ve yerli sermaye piyasalarından fonları Türkiye’ye çekmek.

(V) Ortaklaşa geliştirilen projelerin daha iyi yapılandırılması, rating ajanslarından hak edilen düzeyde alabilmesi, temelinde yatan ürünlerin pazarda daha makul likidite sahibi olmasını sağlamak için IDB danışmanlığında ilgili Türk düzenleyici ve denetleyici kurumlarla çalışmak.

(VI) Uluslararası finansal kuruluşları çekmek ve hem finansör ortak hem de IDB’nin A/B finansman yapısı yöntemiyle altyapı projelerinin finansmanında birlikte yer almak suretiyle, Türkiye’ye kaynak kaynak teminini desteklemek.

(VII) Daha geniş bir yatırımcı kitlesine, yurtiçi ve yurtdışı, bireysel ve bankalar arası piyasalardaki yatırımcıların katılım bankalarının şubelerinden ve Borsa İstanbul’daki yatırım fonları üzerinden fon temin edebilmeleri için, projelerde kullanılan sukukları menkul kıymet aktiflerine dönüştürmek.

(VIII) (a) Vekalet kavramı, mülkiyet ve sukuk yapısı altındaki dayanak varlıkların yararlanma hakkı.

         (b) Damga vergisi ve aktiflerin üzerindeki vergileme.

         (c) Yatırımlarda yabancı sermayenin kazançlarına uygulanan stopaj vergileri.

(d) Sigorta şirketleri ve emeklilik fonlarının sukuk yatırımlarını aktif portföyü şeklinde yönetmelerindeki kurallar.

(e) Yönetim hukuku ve icrai konular.

(f) Borsa İstanbul’un ihtiyaçlarının listelenmesi.

(g) Likidite düzenlemelerindeki destekler.

(h) Derecelendirme kuruluşlarıyla diyalog.

konularına odaklanmak suretiyle yenilikçi İslami sermaye piyasası ürünlerini yapılandırmak ve dizayn etmek.

(IX) Türkiye’de ve daha geniş bölgelerde faizsiz finansın gelişimine katkı sağlamak için üçüncü taraflara İslami finans ile ilgili danışmanlık veya müşavirlik hizmeti sağlamakla birlikte, bilgi uzmanlık ve teknik tecrübe alışverişi ile fırsatları geliştirmek.