IRTI ile İlişkilerTürkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (IRTI) arasında karşılıklı menfaat esasına dayalı faizsiz bankacılık alanında işbirliği anlaşması 27/05/2014 tarihinde İstanbul’da imzalandı. TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk UYAN ile IRTI Genel Direktörü Azmi OMAR anlaşmayı imzalarken Başbakan Yardımcısı sayın Ali BABACAN hazır bulundu.

Bu protokolle TKBB ile IRTI’nın belirlenen işbirliği alanları şu başlıklar altında gerçekleştirilecektir:


(a) Her iki kuruluşun kendi asli faaliyetlerine yönelik süreçlerle ilgili birbirlerine danışabilmesi.
(b) Araştırma, eğitim, bilgi, danışmanlık alanlarında ortak proje, etkinlik ve program geliştirilmesi. (c) Etkinlik, proje ve programlar için gerekli fon kaynaklarının harekete geçirilmesi ve kullanılması.
(d) Planlama, organizasyon ve icra edilecek faaliyetler için finansal, lojistik ve teknik destek alınması.
(e) Devam eden programlar veya projelerle ilgili gözetleme ve kontrol faaliyetleri. (f) Araştırma, seminer, eğitim, çalıştay, toplantı, konferans, sempozyum organize edilmesi. (g) Tecrübe, doküman, bilgi alışverişi. (h) Taraflar arasında mutabakatla yapılacak diğer konularda işbirliği.