• Katılım Finans Dergisi 28. Sayısı Çıktı
 • Katılım Bankacılığı Dijital
  Araştırma Raporu Yayınlandı
 • Borsa İstanbul’da Gong Katılım
  Endeksleri İçin Çaldı

 • Katılım Finans Ürünleri ve
  Muhasebe Süreçleri
  Kitabı Yayımlandı


 • Katılım Bankacılığında Kâr Dağıtımı
  Kitabı Yayımlandı

 • Economic Analysis : An Islamic Perspective - I
  Kitabı Yayımlandı

 • TKBB 20. Olağan Genel Kurul
  Toplantısı Gerçekleştirilmiştir

 • Şer'i Standartlar ve Operasyonel
  Gereklilikler Kitabı Yayımlandı

 • Katılım Bankaları 2020 Sektör Raporu
  Yayımlandı

 • Türkiye’de Katılım Bankacılığı El Kitabı
  Yayımlandı

 • Türkiye Katılım Bankacılığı
  Strateji Güncelleme Raporu 2021-2025
  Yayımlandı

Temel Katılım Bankacılığı Verileri

Katılım Bankalarının
694.320
557.552
366.166

- Rakamlar Milyon TL cinsinden hesaplanmıştır.
- Rakam yanındaki oklar yıl sonuna göre değişimi gösterir.